Potvrzení Rudolfových privilegií

8. 8. 1307


místo

v poli u Jemnice


charakteristika

Fridrich, vévoda rakouský a štýrský, slibuje brněnským měšťanům s ohledem na služby, které prokazovali jeho zemřelému bratrovi, českému králi, že zachová všechny jejich svobody, milosti a práva udělená jeho bratrem, a že je potvrdí pod královskou pečetí, až bude korunován za českého krále.


účastníci

Fridrich Sličný, vévoda rakouský a štýrský,
brněnští měšťané


poznámka

Fridrich I. Sličný žil v letech 1289–1330, byl vévodou rakouským a štýrským a jako Fridrich III. (proti)králem římským (1314–1330).Jord


Aktualizováno: 25. 06. 2018