Potvrzení Rudolfových a Fridrichových privilegií

17. 10. 1307


místo

v táboře u Znojma


charakteristika

Albrecht I., král římský, potvrzuje pro věrnost a stálost konšelů a všech brněnských měšťanů všechny jejich milosti, svobody, darování, privilegia a práva, která jim udělil jeho zemřelý syn Rudolf, král český, a dále syn Fridrich, vévoda rakouský.
Zároveň slibuje, že úplně nahradí brněnské obci všechny škody, které utrpí od jeho nepřátel.


účastníci

Albrecht I., král římský,
brněnští měšťané


poznámka

Albrecht I. Habsburský žil v letech 1248–1308, byl vévodou rakouským a štýrským a králem římským (1298–1308). Prvního května 1308 byl zavražděn svým synovcem Janem Parricidou.Jord


Aktualizováno: 25. 06. 2018