Oslavy 40 let trvání brněnské pouliční elektrické dráhy

10. 11. 1940


charakteristika

V 9.00 se shromáždili pozvaní hosté, představitelé NSDAP, úřadů a branné moci ve velkém zasedacím sále Nové radnice, který byl vyzdoben velkými tabulemi s letopočty 1900–1940, na nichž byl znázorněn dnešní a budoucí rozvoj brněnských pouličních drah.
Oslavy byly zahájeny smyčcovým kvartetem, které řídil školní ředitel Steiner.
Nato se ujal slova předseda správní rady Dr. Wolfgang Branczik, který ve své slavnostní řeči podal přehled o rozvoji brněnské tramvaje od prvních počátků až do roku 1940. Jako další řečník promluvil náměstek předsedy Dr. M. Bukvář. Nato se ujal slova vládní komisař města Brna Oskar Judex.
Slavnostní hosté pak pobyli hodinu v rytířském sále v přátelském rozhovoru a prohlédli si nástěnné tabule instalované ve vedlejších místnostech, na nichž byl znázorněn rozvoj pouličních drah. Společnost vydala tiskem slavnostní publikaci s četnými obrázky a obraz o rozvoji podniku od roku 1900 do roku 1940.

Kolem 10.00 vyjela lokomotiva Karolina, která před lety jezdila po Brně, od konečné stanice v Pisárkách, kde koncertovala kapela pouliční dráhy. Za velké účasti obecenstva odjela s cestujícími v úborech kolem roku 1880 z Pisárek na slavnostní jízdu městem.
Tato jízda byla pro brněnské obyvatelstvo skutečnou senzací.
Na celé cestě z Pisárek až k nádraží projížděl tento historický vlak hustým špalírem lidí. U Kapitolu, kde byla volná prohlídka historického vlaku, byl obrovský nával. Z terasy kavárny Kapitol koncertovala hudba policejního pluku Morava.
O půl jedenácté se shromáždili na dnešním Moravském náměstí dělníci, kteří pracovali na nové trati do Černých Polí. Doprovázeni hudbou pouličních drah odpochodovali potom ve svých modrých pracovních úborech dnešní třídou Milady Horákové podél nové trati až ke konečné stanici u Mandova domova, kde koncertovala opět hudba pouličních drah.
Slavnostní hosté zatím nasedli do zvláštních vlaků, které pro ně byly připraveny před Novou radnicí. Poté odjeli na dnešní Nádražní ulici, kde si prohlédli historický vlak, Karolinu s oběma starodávnými přívěsnými vozy.
V 11.20 se Karolina dala do pohybu k nádraží, dále pokračovala k Pisárkám, kdežto ostatní vlaky odbočily k slavnostní zahajovací jízdě do Černých Polí. Této jízdy se zúčastnilo 27 vozů. Na zahajovací jízdu se prodávaly zvláštní jízdenky po 10 K a vybrána částka, která činila 5080 K.


účastníci

Dr. Wolfgang Branczik, předseda správní rady,
školní ředitel Steiner,
Dr. M. Bukvář, náměstek předsedy,
Oskar Judex, vládní komisař města Brnaudálosti

10. 11. 1940
Zahájen provoz tramvajové dopravy do Černých Polí 21. 6. 1900
Zahájení provozu elektrické pouliční dráhy v Brně


osoby

Oskar Judex
vládní komisař města Brna, proslovy


MJ


Aktualizováno: 30. 12. 2018