Soudní pravomoce brněnského rychtáře

28. 5. 1276


místo

Znojmo


charakteristika

Přemysl Otakar II. uděluje brněnskému rychtáři soudní pravomoce nad obyvateli z předměstí, kteří se dopustí určitého bezpráví v areálu města Brna. Peněžité pokuty, které jim rychtář udělí, připadnou jejich vrchnostem.


účastníci

Přemysl Otakar II., král český,
město Brno


poznámka

Král český tímto oznamuje, že: "...podle starého a užívaného zvyku rychtářům měst nepřísluší soudit ty provinilé v jejich městech, kteří jsou poddaní pánům nebo jinému panství, přestože sídlí v blízkosti těchto měst. Zůstává tak nepotrestáno mnoho zločinců, což otvírá cestu zločinnosti. Proto na stížnost města Brna ustanovuje, aby brněnský rychtář soudil lidi, bydlící v předměstích s městem bezprostředně spojených, z bezpráví a viny, kterých by se v jejich městě dopustili. To, k čemu by byli viníci brněnskými rychtáři odsouzeni, však připadne pánům viníků tak, jako by byli odsouzeni jimi samými nebo jejich rychtáři."Jord


Aktualizováno: 25. 06. 2018