Posvěcení nového oltáře katedrály sv. Petra a Pavla

21. 5. 1891


ulice


charakteristika

Dne 21. května 1891 posvětil sídelní biskup brněnské diecéze a pozdější olomoucký kardinál František Saleský Bauer nový jedenáct metrů vysoký oltář katedrály zhotovený z limbového dřeva, který zdobí postavy dvanácti apoštolů.
Počátky chrámu na petrovském kopci sahají až do 70. let 12. století. V období gotiky prošel kostel několika přestavbami. Při jedné z nich, kolem roku 1500, bylo původní zasvěcení svatému Petrovi rozšířeno na zasvěcení sv. Petrovi a Pavlovi.
Během třicetileté války kostel vyhořel a jeho obnova proběhla ve dvou barokních fázích v letech 1651–1652 a 1743–1746.
Roku 1296 byla u kostela zřízena kolegiátní kapitula a když papež Pius VI. bulou z roku 1777 potvrdil zřízení biskupství brněnského, byl kostel sv. Petra a Pavla povýšen na katedrálu.


poznámka

Den 21. květen se každoročně slaví jako výroční den památky posvěcení brněnské katedrály sv. Petra a Pavla.


prameny, literatura

události

30. 12. 2004
Doplnění hlavního oltáře v katedrále sv. Petra a Pavla 5. 12. 1777
Zřízení Biskupství brněnského 7. 3. 1296
Založení svatopetrské kapituly
městská část

související odkazy

Ma


Aktualizováno: 10. 07. 2018