Otevření zrekonstruované kavárny Era

6. 6. 2011číslo orientační

30


místo

charakteristika

Obnova kavárny vycházela z původních plánů a zejména dobových fotografií. Přestože kavárnu čekaly ještě dokončovací práce (barevná výzdoba interiéru a vybavení nábytkem), spustila alespoň zkušební provoz s otevírací dobou od 10. do 22. hodin. Hosty přivítala po dlouhých 50 letech.


zajímavosti

Kavárna Era, postavená v letech 1928–1929 podle návrhu architekta Josefa Kranze, patří k vyhlášeným místům setkávání brněnské smetánky. Tuto funkcionalistickou stavbu odborníci jejím významem přirovnávají k o rok mladší vile Tugendhat.


poznámka

Vzhledem k tomu, že od roku 1977 je stavba uvedena na seznamu kulturních památek, sledovali její obnovu památkáři.
V roce 1991 již zchátralá budova byla v restituci vrácena dědicům původního majitele, získal ji Karel Matocha. Restituent tvrdil, že kavárnu opraví a zprovozní. Era se menších úprav dočkala, ale byly provedeny necitlivě.
Původní vlastník následně prodal zchátralý a zvlhlý objekt současnému majiteli budovy Luboši Ptáčkovi. Ten se na sklonku roku 2008 domluvil s občanským sdružením Studio 19 na pronájmu památky. Studio také získalo dotaci z Evropské unie, aby se kavárna opravila do původního stavu.
V nejvyšším patře navíc zájemci najdou multimediální výstavu o funkcionalismu, kde se objevily i trojrozměrné drátěné modely tehdejších staveb.
Oprava kavárny vyšla na téměř třináct milionů korun.osoby

Josef Kranz
architekt - autor projektu budovy


stavby

Kavárna Era
Zemědělská 30/1686


městská část

související odkazy

Jis


Aktualizováno: 01. 06. 2019