Osvobození mimoměstských majetků od obecné královské berně

23. 12. 1319


místo

Praha


charakteristika

Jan Lucemburský, král český, obnovuje brněnským měšťanům jisté svobody a osvobozuje jejich mimoměstské majetky od obecné královské berně. Zároveň dodává, že na těchto majetcích nemají královští úředníci právo jurisdikce, ale že všechny spory bez výjimky má soudit brněnský rychtář.


účastníci

Jan Lucemburský, král český,
purkmistr a rada města Brna
Jord


Aktualizováno: 25. 06. 2018