Rozhlasová reportáž z Četnické pátrací stanice Brno

20. 4. 1937


charakteristika

Brněnský Radiojournal vysílal reportáž na téma „Půl hodiny na četnické pátrací stanici v Brně“. „Účelem reportáže bylo seznámiti veřejnost s činností pátrací stanice, zejména s modernisací četnické pátrací služby a s methodami usvědčovacími“.


účastníci

kpt. Emil Plodek,
hlídka četnické pátrací stanice Brno,
reportér Radiojournalu


zajímavosti

O reportáž, kterou sestavil major Alfons Ševčík, velitel četnického oddělení Brno, byl velký zájem. Svědčí o tom i řada článků v dobovém tisku. Major Ševčík už dříve s Radiojournalem spolupracoval. Je to další doklad zájmu Radiojournalu o témata z různých oblastí života společnosti.


poznámka

V obci Gruna u Moravské Třebové došlo 8. 4. 1936 na faře k velmi brutální vraždě faráře Josefa Haška a farní hospodyně Dvořákové.
Na místo přijela i četnická pátrací stanice Brno, které pomáhalo 20 četníků z místních stanic.
Pátrání bylo velmi intenzivní, ale bezvýsledné, protože chyběl motiv činu. „Teprve, když byli kontrolováni všichni tuláci, kteří před vraždou nocovali v okolí, došlo se na podezření tuláka Jana Tvarůžka, nar. v Mnichově. Byl pomocí tisku a rozhlasu hledán a zadržen ve Fulneku. Ten byl vyslýchán odborným způsobem za použití znalostí z kriminální psychologie a ačkoliv proti němu nebylo žádných důkazů, byl doveden do takového stavu, že se podřekl. Dalším výslechem byl usvědčen a doznal se. Porotním soudem v Brně byl odsouzen k trestu smrti.“

Za vypátrání a usvědčení vraha dostali veřejnou pochvalu major Allfons Ševčík, okresní četnický velitel v Moravské Třebové poručík výkonný Kadlčík, vrchní strážmistr František Muzikář a další osoby.
Ve zprávě se hovoří také o využití rozhlasu při pátrání po podezřelém tulákovi. Soudíme, že odtud vycházel i zájem brněnského Radiojournalu o reportáž z činnosti Četnické pátrací stanice Brno.


prameny, literatura

Archivní pramen

"Památník"


události

9. 7. 1936
Rozhlasová přednáška „Portáši - četníci valašských hor“
doklad spolupráce četnictva a rozhlasu v Brně
10. 5. 1924
Český rozhlas - zahájení vysílání brněnské odbočky Radiojournalu
spolupráce s četnictvem


osoby

Antonín Slavík
doklad spolupráce četnictva a Radiojournalu v Brně Alfons Ševčík
Alfons Ševčík sestavil „scénář" reportáže


Menš


Aktualizováno: 13. 04. 2019