Internetová encyklopedie dějin Brna

Rozhlasová reportáž z Četnické pátrací stanice Brno

Rozhlasová reportáž z Četnické pátrací stanice Brno


 • 20. 4. 1937 


 • charakteristika

  Brněnský Radiojournal vysílal reportáž na téma „Půl hodiny na četnické pátrací stanici v Brně“. „Účelem reportáže bylo seznámiti veřejnost s činností pátrací stanice, zejména s modernisací četnické pátrací služby a s methodami usvědčovacími“.


 • účastníci

  kpt. Emil Plodek,
  hlídka četnické pátrací stanice Brno,
  reportér Radiojournalu

 • zajímavosti

  O reportáž, kterou sestavil major Alfons Ševčík, velitel četnického oddělení Brno, byl velký zájem. Svědčí o tom i řada článků v dobovém tisku. Major Ševčík už dříve s Radiojournalem spolupracoval. Je to další doklad zájmu Radiojournalu o témata z různých oblastí života společnosti.

 • poznámka

  V obci Gruna(?, v archivním materiálu špatně čitelné -Menš) u Moravské Třebové došlo 8. 4. 1936 na faře k velmi brutální vraždě faráře Josefa Haška a farní hospodyně Dvořákové.
  Na místo přijela i četnická pátrací stanice Brno, které pomáhalo 20 četníků z místních stanic.
  Pátrání bylo velmi intenzivní, ale bezvýsledné, protože chyběl motiv činu. „Teprve, když byli kontrolováni všichni tuláci, kteří před vraždou nocovali v okolí, došlo se na podezření tuláka Jana Tvarůžka, nar. v Mnichově. Byl pomocí tisku a rozhlasu hledán a zadržen ve Fulneku. Ten byl vyslýchán odborným způsobem za použití znalostí z kriminální psychologie a ačkoliv proti němu nebylo žádných důkazů, byl doveden do takového stavu, že se podřekl. Dalším výslechem byl usvědčen a doznal se. Porotním soudem v Brně byl odsouzen k trestu smrti.“

  Za vypátrání a usvědčení vraha dostali veřejnou pochvalu major Allfons Ševčík, okresní četnický velitel v Moravské Třebové poručík výkonný Kadlčík, vrchní strážmistr František Muzikář a další osoby.
  Ve zprávě se hovoří také o využití rozhlasu při pátrání po podezřelém tulákovi. Soudíme, že odtud vycházel i zájem brněnského Radiojournalu o reportáž z činnosti Četnické pátrací stanice Brno (-Menš).


 • prameny, literatura

  Archivní pramen
  "Památník"


 • události

  9. 7. 1936
  Rozhlasová přednáška „Portáši - četníci valašských hor“
  doklad spolupráce četnictva a rozhlasu v Brně
  10. 5. 1924
  Český rozhlas - zahájení vysílání brněnské odbočky Radiojournalu
  spolupráce s četnictvem


 • osoby

  Antonín František Slavík
  doklad spolupráce četnictva a Radiojournalu v Brně Alfons Ševčík
  Alfons Ševčík sestavil „scénář" reportáže


 • autor

  Menš


Aktualizováno: 13. 04. 2019