Internetová encyklopedie dějin města Brna

Kompetence městské rady

Kompetence městské rady


 • 11. 11. 1328 


 • místo

  Brno


 • charakteristika

  Rychtář Jan společně s přísežnými města Brna upozorňují na základě předchozích privilegií, že ani rychtář, ani měšťané či někdo jiný nemají pod peněžním trestem jednati proti rozhodnutí čtyřiadvaceti měšťanů (městská rada). Vést obchod (výkroj sukna) či živnost (šenkování vína) může pouze ten, kdo je v městě usazen a platí řádně daně.


 • účastníci

  rychtář města Brna a městská rada

 • poznámka

  Výše daní byla odstupňována podle ceny prodávaného zboží:
  - sukna z Gentu, Bruselu, Mechelu, Ipru, Lovaně a z Tournay prodával pouze ten usazený měšťan, který platil berně a lozunky z majetku oceněného na 60 hřiven
  - sukna polská a nebarvená (z 12 hřiven).

  Kdo chtěl šenkovat víno musel platit z 20 hřiven. Krejčí nesměl krájet sukno, leč by se vzdal krejčoviny a zároveň nesměl kupovat sukno a šíti z něho šaty na prodej.


 • prameny, literatura

  zobrazit "Geschichte der Stadt Brünn"
  "Dějiny města Brna"
  "Archiv města Brna - Sbírka listin, mandátů a listů 1208–2000"


 • autor

  Jord


Aktualizováno: 25. 06. 2018