Vznik tělocvičného sdružení Palestra

1889charakteristika

Palestru založili mládenci z vlasteneckých královopolských rodin, kteří studovali na brněnských českých středních školách (gymnázium, reálka, učitelský ústav). Inspirováni byli jednak řeckou historií (viz název), jednak sokolským hnutím. Z úzkého kroužku přátel se Palestra během své dvouleté existence rozrostla na cca 30 aktivních členů. Neformálním vedoucím kroužku byl Gabriel Filla.
Jak bylo v těch dobách zvykem, věnovali se členové Palestry kromě cvičení také dalším aktivitám; založili si vlastní knihovnu (měla přes 300 svazků a stala se základem pozdější veřejné královopolské knihovny), pořádali výlety (s vlastním trubačem Eduardem Lázničkou), hráli divadlo, pěstovali sborový zpěv.
Palestra se rozešla koncem roku 1891, kdy se většina jejích příslušníků stala zakládajícími členy nové sokolské jednoty v Králově Poli.


účastníci

Zakládající členové:
Gabriel Filla, František Rašovský, František Jan Bartoš, Jan Hajtmar (Haitmar).


zajímavosti

Venkovní cvičiště si členové Palestry zřídili ve dvoře domu na Horním náměstí č. 21 (dnes Mojmírovo náměstí). Dům patřil otci jednoho z nich a pan Rašovský v něm měl i kolářskou dílnu. Svépomocí si zde vyrobili hrazdu, kruhy, činky, rapíry na šermování a další jednoduché nářadí. Cvičilo se 2x týdně, ve středu a v sobotu, kdy bylo na školách pouze dopolední vyučování. Cvičební úbor si pořídili po vzoru brněnských sokolů. Ve dvoře u Rašovských se také konalo veřejné cvičení Palestry, na kterém pohostinsky vystoupili i členové Sokola z Brna.


poznámka

(podklady k tomuto záznamu připravil pan Ladislav Bartoš, děkujeme)
události

13. 12. 1891
Založení sokolské jednoty v Králově Poli


osoby

František Jan Bartoš
jeden ze zakladatelů


městská část

související odkazy

Jis


Aktualizováno: 15. 07. 2018