První pokus o založení Sokola v Králově Poli

1871charakteristika

První pokus o založení Sokola se uskutečnil v roce 1871, patrně pod vlivem nadšení ze slavnostního svěcení praporu brněnských sokolů koncem května 1871.
Nově vzniklá sokolská jednota měla sídlo na Brněnské ulici číslo popisné 250 (dnes Palackého třída 250/29), v hostinci svého prvního starosty, váženého královopolského občana a pozdějšího starosty obce (1875–1879), Viléma Kuchty.
Jednota byla aktivní minimálně do roku 1875 a v době svého vrcholu měla kolem 90 členů, převážně živnostníků. Ti si pořídili sokolský kroj, založili i jízdní oddíl a při svých akcích angažovali místní Fibingerovu kapelu. V sále Kuchtova hostince vedli jejich cvičení brněnští sokolové JUDr.Ctibor Helcelet a Jan Strnad, cvičit se v šermu docházeli královopolští do brněnského Sokola.
Jednota pořádala časté výlety do okolí a pilně se zúčastňovala i akcí Sokola brněnského. V druhé polovině 70. let 19. století však její aktivita postupně klesala až spolek zcela zanikl.


zajímavosti

První písemný doklad o existenci královopolského Sokola pochází z 26. srpna 1871. Je to záznam o složení vkladu na pořízení sokolského kroje v sešitě s názvem "Poznamenání týdenních vkladů na oděv a obuv Sokola v Králpoli".
V sešitě, ve kterém je otištěno razítko "Tělocvičná jednota Sokol v Králově Poli", je uvedeno 41 členů s týdenními splátkami 50 krejcarů až do částky 10 zlatých.
V pamětním listu města Králova Pole z roku 1905 se sice uvádí, že první královopolský Sokol byl založen už v roce 1869, ale pro toto tvrzení není nikde žádná opora.


poznámka

(Podklady k tomuto záznamu připravil pan Ladislav Bartoš, děkujeme.)osoby

Ctibor Helcelet
vedle cvičení sokolů v sále Kuchtova hostince Jan Strnad
vedle cvičení sokolů v sále Kuchtova hostince


městská část

Jis


Aktualizováno: 10. 07. 2018