Sloučení dvou královopolských sokolských jednot

8. 9. 1918číslo orientační

10


charakteristika

Na neděli 8. září v 10 hodin byla do tělocvičny školy na Mojmírově náměstí 10 svolána mimořádná schůze členů obou královopolských sokolských jednot (Sokola I a Sokola II-Fügner). Na programu bylo jejich sloučení a vytvoření nové sjednocené sokolské organizace.
Schůze se zúčastnilo 110 členů obou jednot a 55 hostů, zástupců městské rady, místních spolků a okolních sokolských jednot.
Schůzi zahájil nejstarší člen a starosta brněnské sokolské župy Alois Andrýs, který jednání schůze řídil. Písemnou zdravici jednání zaslal nemocný starosta Králova Pole Jan Havliš a čestný člen jednoty Sokol II, spisovatel Alois Jirásek.
Výbor nově vzniklé jednoty byl zvolen aklamací, starostou se stal Karel Jarůšek (Sokol I), jeho zástupcem Jaroslav Čepelák (Sokol II-Fügner), náčelníkem V. Kepák a náčelnicí Helena Černá. Královopolský Sokol se tím stal nejpočetnější jednotou v celé župě, která byla později nazvána „Vaníčkova“.


zajímavosti

Královopolští sokolové se rozštěpili na přelomu let 1906–1907, kdy po odchodu části členstva vznikla vedle dosavadní jednoty nová jednota Sokol II-Fügner.


poznámka

(Podklady k tomuto záznamu připravil pan Ladislav Bartoš, děkujeme.)


prameny, literatura

události

2/1907
Vznik druhé královopolské sokolské jednoty 13. 12. 1891
Založení sokolské jednoty v Králově Poli


osoby

Jan Havliš
starosta Králova Pole


městská část

související odkazy

Jis


Aktualizováno: 08. 07. 2018