Brněnské rekviem za Otto von Habsburga

14. 7. 2011


ulice

katastr

Brno-městocharakteristika

Brněnský biskup Vojtěch Cikrle sloužil ve čtvrtek 14. července 2011 v 17.30 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla rekviem za zesnulého Otto Habsburského.
Nejstarší syn posledního rakouského císaře, Otto Habsburský (nar. 20. listopadu 1912) zemřel v pondělí 4. července 2011 v bavorském Pöckingu ve věku devadesáti osmi let.
Otto von Habsburg patřil k významným osobnostem současné Evropy a rozloučení s ním proběhla v řadě evropských měst: 11. 7. v Mnichově, 13. 7. v Mariazell, 16. 7. ve Vídni a 17. 7. v Budapešti. V České republice se konala zádušní mše 9. července ve Staré Boleslavi, kde se nachází relikvie jeho otce, blahoslaveného císaře Karla I.
Během bohoslužby v Brně byly na oltáři umístěny ostatky otce Otto Habsburského - blahoslaveného Karla I. Habsburského (17. 8. 1887 – 1. 4. 1922), posledního rakouského císaře, českého a uherského krále a markraběte moravského.


zajímavosti

Beatifikační proces Karla I. Habsburského byl zahájen roku 1949 ve vídeňské arcidiecézi a dne 3. října 2004 jej papež Jan Pavel II. prohlásil za blahoslaveného. Jeho svátek připomíná katolická církev 21. října, což je datum jeho sňatku s princeznou Zitou.
Bohoslužbu z katedrály na Petrově v přímém přenosu vysílalo Radio Proglas.


poznámka

Biskup Cikrle ve své homilii mimo jiné citoval svědectví z novinového článku novináře Stephana Baiera, který vyšel 5. července v listu Die Tagespost. Ten otiskl svědectví kdysi zaníceného komunisty, Žida Williama S. Schlamma, který v roce 1977 napsal Ottu von Habsburgovi: „Kdybyste se stal tím, k čemu jste byl předurčen, potom by měla západní Evropa nejvýznamnějšího císaře od doby Karla Velikého. Ale protože západní Evropa v roce 1918 vykolejila, má ve Vás dnes jediného privátního státníka, kterému může důvěřovat."prameny, literatura

události

20. 10. 2011
Vzpomínka na blahoslaveného Karla I. Habsbursko-Lotrinského


stavby

Katedrála sv. Petra a Pavla
Petrov
místo konání bohoslužby


městská část

související odkazy

Ma


Aktualizováno: 10. 10. 2022