Uvedení veřejné telefonní hovorny do provozu v Soběšicích

27. 8. 1930


katastr

Soběšice


charakteristika

Podmínky Správy telekomunikačních spojů byly následující:
- obec uhradí 30 % nákladů na zřízení telefonního vedení z Králova Pole do Soběšic
- obec opatří a dá postavit telefonní budku
- obec zaručí po dobu deseti let hrubý telefonní příjem 2 500 Kč
- obec na stejnou dobu zajistí příslušnou telefonní hovornu
- obec uhradí výlohy s případným jejím přemístěním a obstará u telefonu službu.


zajímavosti

Celkové náklady činily 7 100 Kč včetně subvence 3 000 Kč z Baťova fondu.


prameny, literatura

Ostatní literatura

"Z minulosti Brna-Soběšic"


městská část

MJ


Aktualizováno: 07. 07. 2018