"Obchodní" privilegium; osvobození od královské berně z pronajatých venkovských statků od klášterů a duchovních osob

21. 9. 1333


místo

Parma


charakteristika

Jan Lucemburský, král český, ustanovuje, aby nikdo z Rakous nešel s věcmi a se zbožím cestou na Blučinu přes Měnín, ale na Brno, jinak mu budou královskými úředníky věci i zboží zabaveny. Brněnští měšťané mohou jít do Čech se svým zbožím kteroukoliv cestou podle vlastní volby.
Součástí privilegia je i ustanovení, že brněnští Židé mají přispívat na opravu městských hradeb a příkopů čtvrtinou částky, kterou na opravu přispívají měšťané, ti jsou navíc osvobozeni od placení obecné královské berni z venkovských statků, které mají pronajaté za plat od klášterů a duchovních osob.


účastníci

Jan Lucemburský, český král,
město Brno


zajímavosti

Poslední privilegium Jana Lucemburského pro Brno.osoby

Jan Lucemburský
český král


Jord


Aktualizováno: 18. 09. 2018