Internetová encyklopedie dějin Brna

"Obchodní" privilegium; osvobození od královské berně z pronajatých venkovských statků od klášterů a duchovních osob

"Obchodní" privilegium; osvobození od královské berně z pronajatých venkovských statků od klášterů a duchovních osob


 • 21. 9. 1333 


 • místo

  Parma


 • charakteristika

  Jan Lucemburský, král český, ustanovuje, aby nikdo z Rakous nešel s věcmi a se zbožím cestou na Blučinu přes Měnín, ale na Brno, jinak mu budou královskými úředníky věci i zboží zabaveny. Brněnští měšťané mohou jít do Čech se svým zbožím kteroukoliv cestou podle vlastní volby.
  Součástí privilegia je i ustanovení, že brněnští Židé mají přispívat na opravu městských hradeb a příkopů čtvrtinou částky, kterou na opravu přispívají měšťané, ti jsou navíc osvobozeni od placení obecné královské berni z venkovských statků, které mají pronajaté za plat od klášterů a duchovních osob.


 • účastníci

  Jan Lucemburský, český král,
  město Brno

 • zajímavosti

  Poslední privilegium Jana Lucemburského pro Brno.


 • prameny, literatura

  zobrazit


 • osoby

  Jan Lucemburský
  český král


 • autor

  Jord


Aktualizováno: 18. 09. 2018