Internetová encyklopedie dějin města Brna

Schválení stanov Matice školské v Brně (Brněnské Matice školské)

Schválení stanov Matice školské v Brně (Brněnské Matice školské)


  • 17. 1. 1878 


  • ulice

    Jezuitská

  • číslo orientační

    3


  • charakteristika

    Matice školská v Brně byla spolkem, který měl za úkol zařizovat, vydržovat a podporovat národní školy s českým vyučovacím jazykem a podobně i školy mateřské a dětské opatrovny, a to jak zajištěním vhodných místností, tak i učebních pomůcek a zejména pak kvalitních učitelů.
    K tomuto účelu tento spolek vytvářel také penzijní fond, který učitelům národních škol poskytoval tzv. výslužné v okamžiku odchodu do důchodu. Spolkové jmění tvořily příspěvky členů, dary a odkazy, výnosy dobročinných akcí a jiné.


  • související odkazy

    mapa


  • autor

    Fl


Aktualizováno: 10. 07. 2018