Ustavující valná hromada Biologické společnosti v Brně

18. 1. 1922


ulice

místo

posluchárna Anatomického ústavu LF MU


nej...

Československo
první československá biologická společnost


charakteristika

Biologická společnost v Brně mající podle stanov pěstovat biologickou vědu a podporovat snahy těch, kteří vědecky v nejrůznějších biologických oborech pracují, se dne 2. 4. 1924 přeměnila v Československou biologickou společnost se sídlem v Brně, jež byla ještě téhož roku přijata za člena Société de biologie.zajímavosti

Předchůdkyní Biologické společnosti, sdružující odborníky biologických oborů ze všech brněnských vysokých škol, bylo Volné sdružení biologických pracovníků, jež se ustavilo 21. 4. 1921.
Činnost společnosti byla vždy úzce spojena s LF MU a jejími významnými osobnostmi (František Karel Studnička, Vilém Laufberger, Bohuslav Bouček, Ludvík Drastich, Ferdinand Herčík, Vilém Uher, Karel Žlábek, Vladislav Kruta, Karel Mazanec, Oldřich Nečas, Svatopluk Čech).
osoby

Edward Babák
děkan Lékařské fakulty MU Oldřich Vilém Hykeš
přednosta biologického ústavu VŠZv. Karel Chodounský
přednosta farmakologického ústavu Lékařské fakulty MU Jaroslav Kříženecký
vědecký pracovník Vysoké školy zemědělské v Brně František Karel Studnička
přírodovědec, histolog, cytolog a embryolog
další osoby (1)...


městská část

související odkazy

Kal


Aktualizováno: 08. 07. 2018