Zřízení první české školy v Králově Poli

1778


ulice

Božetěchova
nárožní dům (sídlo od roku 1787) Metodějova
nárožní dům (sídlo od roku 1787) Mojmírovo náměstí
dům č. 31 (sídlo od roku 1778)


číslo orientační

31


katastr

Královo Pole


charakteristika

Škola v Nové Vsi (Králově Poli) fungovala nejdříve v soukromém domě na Horním (Mojmírově náměstí) č. 31. Jednalo se patrně o jeden z domků královopolského „Špalíčku“, a to ten, který stál nejblíže někdejšího kostelíka sv. Víta. Domek byl později i se všemi ostatními ve „Špalíčku“ zbořen.
Z toho důvodu se pamětní deska s nápisem: „V TOMTO DOMKU BYLA ZŘÍZENA V R. 1778 PRVNÍ ČESKÁ ŠKOLA V KRÁLOVĚ POLI, jež byla slavnostně odhalena v roce 1971, dostala na budovu na nároží Božetěchovy a Metodějovy ulice, kam se učitel Libor Šenk se svými žáky přemístil v roce 1787 do pro školu upravených prostor panského dvora.
osoby

Libor Šenk
první učitel


objekty

první česká škola v Králově Poli
pamětní deska: Božetěchova 3/01


MJ


Aktualizováno: 22. 04. 2020