Oslavy 800. výročí založení zábrdovického kláštera

17. 5. 2009


ulice

charakteristika

„Letošní rok jsme prožili ve znamení oslav 800. výročí vzniku Zábrdovic. (V roce 1209 přišli na území Zábrdovic premonstráti ze Strahova a byl požehnán klášterní kostel za účasti krále Přemysla Otakara I.).
Projekt s názvem „Nejsme černobílí, jsme barevní“ byl podpořen Ministerstvem kultury, Magistrátem městem Brna a městskou částí Brno-Židenice. V rámci těchto oslav bylo v kostele opakovaně provedeno představení Divadla Feste „Marie Restituta - Nemocnice na kraji Říše“, které bylo napsáno a secvičeno právě k příležitosti výročí.
Dne 17. května se pak uskutečnila vlastní oslava založení zábrdovického kláštera. Slavnou bohoslužbu koncelebrovali s brněnským biskupem Vojtěchem Cikrlem také generální opat řádu premonstrátů Tomáš Handgrätinger a další opati z mnoha evropských zemí.
Bohoslužby, kterou doprovázel zábrdovický chrámový sbor a orchestr, se zúčastnili také političtí představitelé města Brna a Jihomoravského kraje...“


poznámka

...„Příjemným zakončením celého slavnostního dne byla zahradní slavnost na farní zahradě za účasti farníků, které se protáhlo až do pozdních večerních hodin.
Na zahradní slavnosti vystoupila také hudební skupina Bezobratři „ze Zbrojovky“, která doprovázela příjemnou atmosféru hrou na fujary, píšťaly, dudy a zpěvem. Mimo jiné jsme také při příležitosti výročí farnosti představili novou vizualizaci farnosti, novou tvář získal i farní web www.zabrdovice.cz.“


prameny, literatura

události

1. 10. 2006
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Zábrdovicích znovu otevřen po rekonstrukci 15. 5. 1211
Slavnostní vysvěcení kostela sv. Kunhuty


stavby

Kostel Nanebevzetí Panny Marie a klášter premonstrátů
Zábrdovická
jedno z míst konání oslav


městská část

související odkazy

Ma


Aktualizováno: 26. 06. 2018