Slavnostní vysvěcení P. Evžena Martince na opata augustiniánského opatství na Starém Brně

14. 9. 1997číslo orientační

1charakteristika

Giovanni kardinál Coppa u příležitosti životního jubilea starobrněnského opata vzpomíná na opatskou benedikci:
„Vzpomínám, jako by to bylo včera, na slavnostní vysvěcení drahého P. Evžena Martince na opata augustiniánského opatství na Starém Brně v chrámu Nanebevzetí Panny Marie, jež se konalo dne 14. září 1997. To byl překrásný den. Kostel byl přeplněn věřícími a ve všech očích se leskla radost. Během koncelebrované mše svaté se zpívala Korunovační mše W. A. Mozarta, Mozartova moteta „Exultate iubilate“, „Ave Maria“ L. Cherubiniho a mezi jinými „Starobrněnský zdrávas“ M. Příhody. Místní komunita augustiniánů se stala slavnou díky velkému Gregoru Mendelovi, OSA, který byl též opatem tohoto opatství a svým objevem zákonů dědičnosti se stal vědcem s mezinárodní reputací, a historický kostel, kde mezi mnoha jinými byl varhaníkem nikdo menší než Leoš Janáček, mají nového opata! A opravdu velmi mladého opata, má jen 39 let. Pro italské uši jako moje znělo trochu divně, že takový mladý řeholník je zodpovědný za opatství na Starém Brně, takové důležité části velkého moravského města.
Potkal jsem P. Evžena v Římě: chodil k nám někdy z kláštera sv. Moniky na Piazza del Sant’Offizzio na celebrování mše svaté v blízkém kostele Neposkvrněné Panny Marie v ulici Monte del Gallo, kde jsem byl kaplanem. Jedna ze sester, které se staraly o kostel, měla bratra augustiniána, takže mladí řeholníci, studenti té komunity, k nám často chodili na výpomoc. I když jsme se potkali jen krátce, vzniklo určité přátelství díky dobrému duchu P. Evžena, jeho bohaté lidskosti a jeho apoštolskému nadšení. Potom jsme ztratili kontakt. Ale velice jsem se zaradoval, když jsem se dozvěděl, že P. Evžen se vrátil do Brna a byl zvolen opatem. S nadšením jsem přijal pozvání k jeho intronizaci. Protože mluví velmi dobře italsky, nebyl pro mě problém všechno dobře připravit na velkou ceremonii, na níž byl přítomen i jeho generální převor, Španěl P. Miguel Angel Orcasitas...
...Velmi rád píšu tyto řádky, které jsou příležitostí připomenout si s emocí oslavu opatské benedikce... Opakuji, co jsem mu řekl během homilie k jeho oslavě: přeji mu, aby zůstal pořád věrný bohatému a zavazujícímu dědictví, které dostal, když vzal do svých rukou vedení tohoto důležitého opatství. A doporučil jsem ho do ochrany Nanebevzaté Panně Marii, aby ho podpořila a požehnala mu v jeho denní službě církvi.
Ano, nejdražší otče opate Evžene. Tato přání pokračují ještě dnes... Přidám ještě další: abys zůstával pořád mladý na duchu v tom Tvém nádherném koutku Starého Brna, kde řád sv. Augustina vyzařuje tolik světla víry, moudrosti, lásky ke Kristu a k církvi a také k lidu třetího tisíciletí.“
Giovanni kardinál Coppa


poznámka

Giovanni kardinál Coppa (*9. 11. 1925 v Albě v Piemontu v Itálii – †16. 5. 2016 ve Vatikánu) byl diplomat Svatého stolce a kardinál (od 2007).
Byl posledním apoštolským nunciem v Československu (1990–1993) a prvním v České republice (1993–2001) a na Slovensku (1993–1994).stavby

Starobrněnský klášter
Mendlovo náměstí 1/157


městská část

související odkazy

Ma


Aktualizováno: 27. 06. 2018