Zahájení provozu Vychovatelny Františka Josefa

21. 9. 1890číslo orientační

1-3


místo

tehdy nově vystavěná budova, která je dnes součástí Veterinární a farmaceutické univerzity v Palackého třídě


charakteristika

Budova byla určena pro 180 chovanců, měla 10 ložnic a 5 tříd pro výuku v německém i českém jazyce, izolační místnost a kapli.
K budově patřila velká zahrada, kde byla později postavena i dílna. Chlapci se zabývali krejčovstvím, ševcovinou, zámečnictvím, knihařstvím, stolařstvím i zahradnictvím. Za pořádek odpovídali tzv. dozorci.


účastníci

Do nové vychovatelny přešlo 11 chlapců ze zrušené Ochranovny zanedbané mládeže, která byla otevřena v roce 1848.


poznámka

Chlapci byli rozděleni do 3 oddělení podle „stupně mravní zpustlosti“. Nejtěžší oddělení bylo trestné a z něj se mohl chovanec dostat až po 6 měsících vzorného chování. Nepolepšitelní byli odesíláni do dorostové Vychovatelny v Novém Jičíně, zřízené v roce 1888. Velmi se dbalo na pracovní výchovu.
Časté krádeže se trestaly například tak, že provinilec musel kradenou věc nosit upevněnou na svém oděvu.
Krédem celé výchovy bylo: „...nechuť k práci je příčinou bídy a mravního úpadku...“
V ústavu byla i tělocvična, rozvíjela se estetická výchova. Příjemnou změnou bývaly výlety pořádané obvykle koncem školního roku. Jezdívalo se do Pisárek nebo k Myslivně.
Po vzniku Československé republiky byl změněn původní název Vychovatelny císaře Františka Josefa na Moravskou zemskou vychovatelnu pro hochy. V roce 1921 se její existence chýlila ke konci. O prázdninách roku 1921, nastalo kvapné stěhování z Brna do 9 nouzových pavilonů, postavených za 1. světové války při okresní nemocnici v Uherském Hradišti.


události

28. 10. 1848
Slavnostní otevření Ústavu pro zanedbanou mládež


městská část

Jis


Aktualizováno: 16. 07. 2021