Internetová encyklopedie dějin Brna

Zahájení provozu Vychovatelny Františka Josefa

Zahájení provozu Vychovatelny Františka Josefa


 • 21. 9. 1890 


 • ulice

  Brněnská + Ugartova, též Ugartov (Brünner Gasse + Ugartestrasse)
  dnes Palackého třída

 • číslo orientační

  1-3

 • místo

  tehdy nově vystavěná budova, která je dnes součástí Veterinární a farmaceutické univerzity v Palackého třídě


 • charakteristika

  Budova byla určena pro 180 chovanců, měla 10 ložnic a 5 tříd pro výuku v německém i českém jazyce, izolační místnost a kapli.
  K budově patřila velká zahrada, kde byla později postavena i dílna. Chlapci se zabývali krejčovstvím, ševcovinou, zámečnictvím, knihařstvím, stolařstvím i zahradnictvím. Za pořádek odpovídali tzv. dozorci.


 • účastníci

  Do nové vychovatelny přešlo 11 chlapců ze zrušené Ochranovny zanedbané mládeže, která byla otevřena v roce 1848.

 • poznámka

  Chlapci byli rozděleni do 3 oddělení podle „stupně mravní zpustlosti“. Nejtěžší oddělení bylo trestné a z něj se mohl chovanec dostat až po 6 měsících vzorného chování. Nepolepšitelní byli odesíláni do dorostové Vychovatelny v Novém Jičíně, zřízené v roce 1888. Velmi se dbalo na pracovní výchovu.
  Časté krádeže se trestaly například tak, že provinilec musel kradenou věc nosit upevněnou na svém oděvu.
  Krédem celé výchovy bylo: „...nechuť k práci je příčinou bídy a mravního úpadku...“
  V ústavu byla i tělocvična, rozvíjela se estetická výchova. Příjemnou změnou bývaly výlety pořádané obvykle koncem školního roku. Jezdívalo se do Pisárek nebo k Myslivně.

  Po vzniku Československé republiky byl změněn původní název Vychovatelny císaře Františka Josefa na Moravskou zemskou vychovatelnu pro hochy. V roce 1921 se její existence chýlila ke konci. O prázdninách roku 1921, nastalo kvapné stěhování z Brna do 9 nouzových pavilonů, postavených za 1. světové války při okresní nemocnici v Uherském Hradišti.


 • prameny, literatura

  Www stránky
  "Historie DÚM"


 • události

  28. 10. 1848
  Slavnostní otevření Ústavu pro zanedbanou mládež


 • městská část

  Brno-Královo Pole


 • autor

  Jis


Aktualizováno: 10. 07. 2018