Omezení přijímání zástav židovskými finančníky

23. 3. 1348


místo

Praha


charakteristika

Karel IV., král český, byl upozorněn, že obyvatelům Brna způsobují velké škody a nepříjemnosti zástavy, které Židé ve městě se zdržující přijímají nejenom od neznámých, ale i od podezřelých osob.
Proto nařizuje, aby žádný Žid, prodlévající ve městě, nepřijímal po západu slunce od nikoho žádnou zástavu. Ve dne mohou Židé přijímat zástavy od neznámých osob a podezřelých jen v přítomnosti dvou přísežných.


účastníci

Karel IV., král český,
obyvatelé města Brna


poznámka

Žid, který by porušil toto nařízení, má být potrestán.osoby

Jord


Aktualizováno: 13. 07. 2018