Otevření Národního tkáňového centra

15. 9. 2011číslo orientační

2


místo

11.00 hodin


nej...

Česká republika
první a jediné pracoviště svého druhu


charakteristika

Centrum vyrábí tkáně pro lékařské využití a současně rozvíjí moderní technologie. Sestává ze dvou částí - z jednotky tkáňového centra a z části zaměřené na buněčný materiál, kde by se měl otevřít prostor pro uplatňování nových biotechnologických postupů, které v ČR dosud chyběly.
Od konce října roku 2011 začalo dodávat nemocnicím v celé republice "umělé" cévní protézy, chrupavky či buněčné kožní štěpy pro tkáňovou terapii. K přípravě tkání využívá nanomateriálů, buněk pacientů a postupů genového inženýrství.


účastníci

doc. MUDr. Leoš Heger, CSc., ministr zdravotnictví,
bc. Roman Onderka, primátor města Brna,
Ing. Michal Zahradníček, předseda dozorčí rady společnosti PrimeCell a.s.,
katolický kněz dr. Zbigniew Jan Czendlik,
přední odborníci v oblasti medicíny


zajímavosti

Typickým příkladem buněčné terapie je léčba chrupavky, kdy se pacientovi odebere malá část chrupavky, ze které se v laboratořích získají buňky zodpovědné za tvorbu chrupavky. Ty se namnoží a po získání potřebného počtu jsou zafixovány do nosiče. Výsledná umělá chrupavka se přímo na sále opracuje do potřebného tvaru a vlepí namísto chybějící chrupavky. Dnes jsou již chrupavky vyrobené z vlastních buněk pacienta dostupné i v Česku.
Dalším možností moderní léčby prostřednictvím buněk je vyléčení cukrovky, kdy pacientovi se vpraví buňky schopné produkovat inzulín. Mezi nejčastější případy buněčné léčby patří popáleniny, léčba jizev a povrchových zranění.
Dalšími produkty centra jsou i umělé cévní nebo kostní náhrady. Odborníci z centra odeberou nepatrné množství vlastních kostních buněk pacienta, ty namnoží, a pak spojí s vhodným buněčným nosičem. Výsledkem je nová kost, kterou pacient bez problémů přijme.
Odborníci v této souvislosti upozorňují na fakt, že právě buněčná léčba na rozdíl od dlouhodobého zatížení léky nemá vedlejší účinky. Lékařská obec považuje právě kmenové buňky za "hudbu lékařské budoucnosti".


poznámka

Národní tkáňové centrum za 420 milionů korun patří mezi moderní světová zařízení. Stát vlastní 24 procent akcií, které nakoupil za 3,39 miliony korun. Má nejen funkci kontrolní, ale i vlastnickou. Moderní pracoviště financují soukromé zdroje a evropské dotace, nikoliv stát.


obrazy


osoby

Roman Onderka
primátor města Brna


městská část

související odkazy

Jis


Aktualizováno: 25. 06. 2018