Internetová encyklopedie dějin Brna

Otevření Národního tkáňového centra

Otevření Národního tkáňového centra


 • 15. 9. 2011 


 • ulice

  Palachovo náměstí

 • číslo orientační

  2

 • místo

  11.00 hodin

 • nej...

  Česká republika
  první a jediné pracoviště svého druhu


 • charakteristika

  Centrum vyrábí tkáně pro lékařské využití a současně rozvíjí moderní technologie. Sestává ze dvou částí - z jednotky tkáňového centra a z části zaměřené na buněčný materiál, kde by se měl otevřít prostor pro uplatňování nových biotechnologických postupů, které v ČR dosud chyběly.
  Od konce října roku 2011 začalo dodávat nemocnicím v celé republice "umělé" cévní protézy, chrupavky či buněčné kožní štěpy pro tkáňovou terapii. K přípravě tkání využívá nanomateriálů, buněk pacientů a postupů genového inženýrství.


 • účastníci

  doc. MUDr. Leoš Heger, CSc., ministr zdravotnictví,
  bc. Roman Onderka, primátor města Brna,
  Ing. Michal Zahradníček, předseda dozorčí rady společnosti PrimeCell a.s.,
  katolický kněz dr. Zbigniew Jan Czendlik,
  přední odborníci v oblasti medicíny

 • zajímavosti

  Typickým příkladem buněčné terapie je léčba chrupavky, kdy se pacientovi odebere malá část chrupavky, ze které se v laboratořích získají buňky zodpovědné za tvorbu chrupavky. Ty se namnoží a po získání potřebného počtu jsou zafixovány do nosiče. Výsledná umělá chrupavka se přímo na sále opracuje do potřebného tvaru a vlepí namísto chybějící chrupavky. Dnes jsou již chrupavky vyrobené z vlastních buněk pacienta dostupné i v Česku.
  Dalším možností moderní léčby prostřednictvím buněk je vyléčení cukrovky, kdy pacientovi se vpraví buňky schopné produkovat inzulín. Mezi nejčastější případy buněčné léčby patří popáleniny, léčba jizev a povrchových zranění.
  Dalšími produkty centra jsou i umělé cévní nebo kostní náhrady. Odborníci z centra odeberou nepatrné množství vlastních kostních buněk pacienta, ty namnoží, a pak spojí s vhodným buněčným nosičem. Výsledkem je nová kost, kterou pacient bez problémů přijme.
  Odborníci v této souvislosti upozorňují na fakt, že právě buněčná léčba na rozdíl od dlouhodobého zatížení léky nemá vedlejší účinky. Lékařská obec považuje právě kmenové buňky za "hudbu lékařské budoucnosti".

 • poznámka

  Národní tkáňové centrum za 420 milionů korun patří mezi moderní světová zařízení. Stát vlastní 24 procent akcií, které nakoupil za 3,39 miliony korun. Má nejen funkci kontrolní, ale i vlastnickou. Moderní pracoviště financují soukromé zdroje a evropské dotace, nikoliv stát.


 • obrazy

  img13439.jpg img13471.jpg img13472.jpg img13473.jpg img13474.jpg img13475.jpg img13476.jpg


 • prameny, literatura


 • osoby

  Roman Onderka
  primátor města Brna


 • městská část

  Brno-Starý Lískovec


 • související odkazy

  mapa


 • autor

  Jis


Aktualizováno: 25. 06. 2018

15. 9. 2011 - slavnostní otevření Národního tkáňového centra (na snímku primátor města Brna Roman Onderka a ministr zdravotnictví Leoš Heger). Zdroj: ČTK.