Pohřeb Ph. Dr. Štěpána Doubravy

30. 7. 1897


ulice

Moravské náměstí
tehdy Lažanského náměstícharakteristika

Církevní obřady vykonal P. Alois Slovák. Filharmonická beseda Brněnská „zapěla úchvatný sbor“. Přítomni byli říšští poslanci dr. Stránský a dr. Tuček, šéfové elektrotechnické firmy Bartelmus a spol. Ing. Robert Bartelmus a Ing. Josef Donát, dámy z Vesny, zástupci všech národních spolků v Brně.


zajímavosti

„Po pohřebních obřadech valná část účastníků, protože právě spustil se silný lijavec, dílen v kočárech, dílem zvláštním vlakem lokální dráhy, doprovodila tělesné ostatky dra. Doubravy na hřbitov ústřední.“


poznámka

K rakvi bylo položeno v kostele množství věnců, mj. od rodiny Bartelmusovy, firmy Robert Bartelmus spol., úředníků této firmy, Českého čtenářského spolku v Brně, vzdělávacího dívčího spolku Vesna atd.


prameny, literatura

osoby

Robert Bartelmus
účastník pohřbu Josef Donát
účastník pohřbu Štěpán Doubrava
účastník pohřbu Josef Karel Kompit
řídil Filharmonickou besedu Brněnskou na pohřbu Alois Slovák
vykonal církevní obřady pohřbu
další osoby (2)...


stavby

Kostel sv. Tomáše a klášter augustiniánů-eremitů
Moravské náměstí
místo konání posledního rozloučení
Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


městská část

související odkazy

Menš


Aktualizováno: 09. 07. 2018