Ustavení brněnské pobočky Literárněvědné společnosti

27. 4. 1960


místo

v posluchárně na Filozofické fakultě


charakteristika

Na ustavující schůzi brněnské pobočky Literárněvědné společnosti byl zvolen její výbor: Josef Hrabák (předseda), Artur Závodský (místopředseda), Milan Kopecký (jednatel).
Schůze se zúčastnil i předseda společnosti prof. Felix Vodička a akademik Jan Mukařovský, ředitel Ústavu pro českou literaturu ČSAV, který přednášel o sepětí literatury se životem a o úkolech, které z toho vyplývají pro literární vědu.


účastníci

Josef Hrabák, předseda,
Artur Závodský, místopředseda,
Milan Kopecký, jednatel,
Felix Vodička, literární historik a univerzitní profesor dějin české literatury,
Jan Mukařovský, ředitel Ústavu pro českou literaturu ČSAV


osoby

Josef Hrabák
předseda Milan Kopecký
jednatel Artur Závodský
místopředseda


Kal


Aktualizováno: 29. 06. 2018