Internetová encyklopedie dějin Brna

Ustavení brněnské pobočky Literárněvědné společnosti

Ustavení brněnské pobočky Literárněvědné společnosti


 • 27. 4. 1960 


 • místo

  v posluchárně na Filozofické fakultě


 • charakteristika

  Na ustavující schůzi brněnské pobočky Literárněvědné společnosti byl zvolen její výbor: Josef Hrabák (předseda), Artur Závodský (místopředseda), Milan Kopecký (jednatel).
  Schůze se zúčastnil i předseda společnosti prof. Felix Vodička a akademik Jan Mukařovský, ředitel Ústavu pro českou literaturu ČSAV, který přednášel o sepětí literatury se životem a o úkolech, které z toho vyplývají pro literární vědu.


 • účastníci

  Josef Hrabák, předseda,
  Artur Závodský, místopředseda,
  Milan Kopecký, jednatel,
  Felix Vodička, literární historik a univerzitní profesor dějin české literatury,
  Jan Mukařovský, ředitel Ústavu pro českou literaturu ČSAV


 • osoby

  Josef Hrabák
  předseda Milan Kopecký
  jednatel Artur Závodský
  místopředseda


 • autor

  Kal


Aktualizováno: 29. 06. 2018