Svěcení nemocniční kaple sv. Anežky České a zasazení památné lípy v areálu bohunické nemocnice

11. 11. 2011


ulice

číslo orientační

20


místo

charakteristika

Svatá Anežka Česká, jejíž 800. výročí narození jsme si v roce 2011 připomněli, se stala patronkou kaple ve Fakultní nemocnici Brno.
V pátek 11. listopadu ve 14.00 hodin kapli při slavnostní bohoslužbě požehnal generální vikář brněnské diecéze Mons. Jiří Mikulášek.
Vybavení interiéru kaple, který navrhl prof. Ing. arch. Jiljí Šindlar, financovalo brněnské biskupství částkou ve výši 206 tisíc korun.


poznámka

PROGRAM:
14:00–14:30 hodin
- zasázení a požehnání památné lípy před pavilonem Z

14:30–15:30 hodin
- žehnání kaple
- přestřižení pásky - úvodní slovo
- za vedení nemocnice: Mgr. Erna Mičudová
- za biskupství: Mons. Mgr. Jiří Mikulášek
- mše svatá
- závěrečné slovo – poděkování.


prameny, literatura

stavby

objekty

pamětní lípa
památný strom: Jihlavská 20/10


městská část

související odkazy

Ma


Aktualizováno: 25. 06. 2018