Příjezd a pobyt T. A. Edisona v Brně

13. 9. 1911


ulice

číslo orientační

18/20


katastr

Město Brno


místo

Nádražní (dnes Benešova)


nej...

Evropa
první divadlo v Evropě osvětlené pomocí elektřiny


charakteristika

Edisonovými žárovkami bylo v roce 1882 osvětleno brněnské divadlo Na hradbách (dnes Mahenovo) jako první v Evropě a Edison si celou elektroinstalaci (jež s jeho svolením technicky provedla v roce 1882 v Brně francouzská pobočka jeho firmy) chtěl prohlédnout osobně. Byl velmi spokojen. Zápis o jeho návštěvě je v knize hostů hotelu Grand.


účastníci

členové představenstva města a divadla Na hradbách


zajímavosti

T. A. Edison přijel (během své cesty po Evropě) v doprovodu manželky a dcery dvěma auty z Vídně a ubytoval se v hotelu Grand. Spolu s ním přijeli technik inž. Chodor a dvorní rada Ing. Jehl z Vídně.
Brno mu uspořádalo velkolepé přijetí, lidé obdivovali jeho osobní automobil, který sám řídil.


poznámka

Automobily, které Edison sám zkonstruoval, vzbudily v Brně velký rozruch, neobyčejným hlukem lákaly lidi ven z domů. "Byla to vyložená senzace, na kterou mnozí Brňáci dodnes vzpomínají", napsal dobový list.
T. A. Edisonovi se líbilo nejen samotné město Brno, ale i okolí, které si projel. Navštívil i původní elektrárnu na Vlhké ulici, jež však už byla v dosti špatném stavu a prohlásil, že obraz brněnského Divadla Na hradbách má ve své laboratoři v East New Jersey. Z Brna odjel do Vídně o dva dny později (15. 9. 1911).

- Prvním divadlem na světě, kde zároveň s plynovým osvětlení zazářily žárovky (nikoliv Edisonovy) bylo Savoy Theatre v Londýně (10. října1881).
- Tehdejší Městské divadlo, dnešní Mahenovo divadlo, bylo prvním cele a výhradně elektricky (tedy bez plynových hořáků) osvětleným divadelním domem – nejen na evropském kontinentě, ale na celém světě.
[Za doplnění těchto informací děkujeme panu Jiřímu Ortovi, jehož dvoujazyčná knížka Budiž světlo žárové byla pokřtěna v Knihovně Jiřího Mahena v roce 2007 (při příležitosti 125 let od otevření Mahenova divadla v roce 1882).]
události

11. 9. 2010
Odhalení sochařského díla „Pocta Edisonovi“
Odhalení se konalo dva dny před 99. výročím návštěvy vynálezce v Brně.
14. 11. 1882
Zahájení provozu v nové budově německého městského divadla Na hradbách 1882
Zřízení první elektrárny v Brně


stavby

Grandhotel
Benešova 18/605
zde byl Edison ubytován


objekty

Pocta T. A. Edisonovi
sochařská realizace: Malinovského náměstí 0/01


městská část

související odkazy

Fl, Menš


Aktualizováno: 14. 09. 2021