Návštěva císaře Františka Josefa I. v první české obecné škole v Brně

27. 6. 1892


ulice

náměstí 28. října
tehdy Hutterův rybník


číslo orientační

22


charakteristika

Císař navštívil Brno při příležitosti konání střelecké slavnosti, poté následovaly návštěvy ústavů a závodů. Mezi nimi byla i první česká obecná škola v Brně, kde se na závěr své krátké návštěvy podepsal do pamětní knihy školy.


účastníci

František Josef I., císař rakousko-uherský,
Gustav Winterholler, starosta Brna


zajímavosti

Navštívil i městský sirotčinec v Gorkého ulici - tuto návštěvu připomíná pamětní deska z roku 1892.


poznámka

V kronice školy je událost podrobně popsána.
U vchodu do školy přednesli dva žáci básně a císaři předali kytice. Císař se jich zeptal na jména (Hodáč, žák III. třídy, a Růžena Burjanová, žákyně II. třídy). Poté byl představen učitelský sbor a za zpěvu národní hymny císař vystupoval po schodech nahoru. Po ukončení zpěvu pravil: „Velice pěkně zpíváte“.
Navštívil některé hodiny (komentoval slovy „Dobře to umíte“), zvláště se mu líbila hodina tělocviku („Dobře, dobře - velmi dobře“). Zapsal se do pamětní knihy školy, k tomuto účelu byl zakoupen kalamář a pero, které byly poté uloženy v kanceláři správce školy (pero se dnes nachází ve fondu školy v AMB).
Správce školy zapsal do kroniky i drobnou příhodu při zápisu: císař se podepisoval do pamětní knihy v kanceláři, jen v přítomnosti správce školy. Příhoda měla být doklad, který „zrcadlí nejlépe lidumilnou povahu J. V. Císaře Pána“. Když císař vešel do kanceláře, pravil: „Ja, ich sehe schon nicht gut, musst mir zuerst die Augengläser nehmen.“ Vyňal „okurale“ a začal opět psát. Když zpozoroval, že mu vadí rukavička, sňal ji se slovy: „Es geht nicht recht, musst mir nachdem Handschuh ausziehen.“ Poté si rukavici znovu oblékl, uschoval brýle a odcházel s usměvavou tváří.události

28. 6. 1892
Položení základního kamene ke stavbě zaopatřovacího ústavu císaře Františka Josefa
účast císaře
26. 6. 1892
Slavnost IV. rakouské spolkové střelby
účast císařeobjekty

František Josef I.
pamětní deska: Gorkého 14/03
pamětní deska připomíná návštěvu sirotčince


městská část

související odkazy

Menš


Aktualizováno: 10. 07. 2018