Testamentární pořízení Jindřicha Fuchse

24. 4. 1362


místo

Brno


nej...

Brno
nejstarší dochovaná testamentární závěť brněnského měšťana


charakteristika

Jindřich Fuchs, brněnský měšťan, leže nemocen, činí poslední pořízení a odkazuje své statky žijícím pozůstalým.


účastníci

Jindřich Fuchs, brněnský měšťan a pozůstalí po něm (vdova Kunhuta a děti s rodinami)


zajímavosti

Finanční částku 30 hřiven haléřů vyčlenil na opravu Dlouhého mostu, rozhodnou-li se brněnští měšťané k jeho opravě.


poznámka

V době jeho smrti žili synové:
- Jakub a Marek, minoritský mnich Jan, žena Kunhuta
a dcery:
- Anděla v Brně a Eliška v Jihlavě.

Zároveň se svou poslední ženou čekal narození potomka, kterého též finančně zaopatřil. Prvorozený syn Tomáš snad již zemřel. Neopomenul ani své nejbližší příbuzné a různé církevní instituce.


prameny, literatura


Jord


Aktualizováno: 19. 04. 2019