Založení továrny na výrobu smaltovaného nádobí

1833


ulice

katastr

(nynější) katastr Ponava


místo

nároží tehdejší Velké Nové a Lösslovy ulice (dnes Štefánikovy a Hrnčířské ulice)


charakteristika

Chemik a magistr farmacie Eduard Bartelmus, vynálezce technologie zdravotně nezávadného smaltování, získal v roce 1832 privilegium ke smaltování kovového nádobí a v roce 1833 založil v Brně (v místech nároží Velké Nové a Lösslovy ulice) dílnu, která se postupně rozrostla v továrnu na smaltované nádobí (Eduard Bartelmus a spol.).


účastníci

Eduard Bartelmus, zakladatel továrny


poznámka

Po odchodu z Brna v roce 1839 postoupil podnik svým bratrům Traugottovi a Augustovi. V roce 1855 se udává továrna Traugotta Bartelmuse (Eisenkochgeschirr-Emaillierungs Fabrik) na Velké Nové ulici. Traugott brzy přibral jako společníka Josefa Tarische a firma, kterou časem přenechal svým dvěma synům, Hugovi a Friedrichovi byla zaprotokolována jako Brüder Bartelmus & Tarisch, Fabrikation eisener Kochgeschirre, Nová 127 (v roce 1890 už jen Brüder Bartelmus).
Traugottův mladší bratr August se osamostatnil a se společníkem Josefem Wittem založili v roce 1863 na Špitálce 15 druhou továrnu na smaltovanou litinu (Bartelmus Aug. & Witte, Email-Eisen und Blechwarenfabrik), do které později vlastnicky vstoupili také Augustovi synové Zdenko a Arthur. Vzhledem k narůstající konkurenci v oboru se začlenily obě továrny v roce 1880 do kartelu (Centralverschleiss Böhmisch-Mährischen Gussemailwerken), ve kterém ovšem měli členové Bartelmusovy rodiny významné zastoupení.
Po rozpadnutí kartelu v roce 1885 vytvořili obě smaltovny (spolu s firmou Kleiner & Fleischmann) konsorcium Centrale der österr. Blechgeschirr-Fabriken der Herren Bartelmus & Consorten se sídlem v Brně na Ferdinandově ulice 43. Konkurenční boj vyvrcholil v roce 1895, kdy smaltovny ze Špitálky i z Nové ulice utvořily spolu s dalšími závody akciovou společnost (Actien-Gesellschaft der Emailwerke und Metallwarenfabriken AUSTRIA) s ústředním ředitelstvím ve Vídni, v jejímž vedení měli členové Bartelmusovy rodiny opět čelné pozice.
Po vzniku ČSR byla Austria převzata Akciovou společností SFINX se sídlem v Praze a v roce 1922 byl závod Bartelmus & Witte ve Špitálce 15 zrušen. Smaltovna, nyní Sfinx, na Nové/Hrnčířské zůstala v provozu, na konci 2. světové války byla zčásti zničena a po několika reorganizacích byla také zrušena. V roce 1962 byly zbývající budovy továrny asanovány a koncem 90. let byl na tomto místě postaven obytný a obchodní komplex SFINX.
[Podklady k tomuto záznamu připravil pan Ladislav Bartoš, děkujeme.]prameny, literatura

osoby

August Bartelmus
továrnu svého bratra převzal společně s dalším bratrem Traugottem Eduard Bartelmus
zakladatel továrny Gottfried Traugott Felix/Traugott Bartelmus
továrnu svého bratra převzal společně s dalším bratrem Augustem


městská část

související odkazy

Jis


Aktualizováno: 02. 11. 2019