Mendelovo sympozium v Brně

4. 8. 1965 (4.–7.8.1965)


nej...

Československo
do té doby největší setkání genetiků


charakteristika

Mezinárodní vzpomínkové sympozium, které se konalo u příležitosti 100. výročí zveřejnění Mendelovy práce Pokusy s hybridy rostlin, bylo největší setkání genetiků v Československu (účastnilo se ho přes tisíc zahraničních hostů z 39 zemí). Znamenalo rehabilitaci od padesátých let zavrhované genetiky a jejího představitele J. G. Mendela.
Sympozium se konalo ve dnech 4.–7. 8. 1965 v Brně a 9.–11. 8. 1965 v Praze.
Součástí Mendelových oslav bylo i otevření Mendelova památníku na Starém Brně.


zajímavosti

U příležitosti tohoto setkání se brněnská univerzita rozhodla ocenit významné zahraniční genetiky N. P. Dubinina a H. Stubbeho udělením čestného doktorátu biologických věd. Diplomy čestných doktorů převzali až 27. 10. 1965.


prameny, literatura

události

4. 8. 1965
Slavnostní otevření Mendelova památníku na Starém Brně


osoby

Kal


Aktualizováno: 29. 06. 2018