Vznik Občanského sdružení Masarykova čtvrť

25. 5. 2001


ulice

místo

Cyrilometodějské gymnázium


charakteristika

OSMČ je dobrovolnou organizací s cca 100 členy, převážně místními obyvateli.
Cílem sdružení je péče a zájem o známou brněnskou stejnojmennou čtvrť a její širší okolí (od ulice Úvoz, Hlinky, přes Wilsonův les, horní část Žabovřesk až po Kraví horu). Podporuje zvyšování kvality životního prostředí v nejširším slova smyslu, počínaje zachováním zahradního vilového rázu lokality přes ochranu zdejší cenné architektury i zeleně a životním prostředím konče. V tomto směru se aktivně zúčastňuje správních řízení a veřejnoprávních jednání, komunikuje se státními orgány i samosprávou; stává se prostředníkem mezi nimi a místními obyvateli. Rozvíjí osvětovou, kulturní i publikační činnost a spolupracuje s obdobnými organizacemi v Brně.


poznámka

Sdružení vzniklo z přednášek o Masarykově čtvrti, pro které začátkem roku 2011 poskytlo prostor Cyrilometodějské gymnázium Lerchova 63. Tam byly vysloveny návrhy na založení OS.
Název, předmět činnosti, sídlo, stanovy, registrace a další podrobnosti byly domlouvány na schůzkách asi 20 zakládajících členů v ZŠ na náměstí Míru 3.
Pro zakládající valnou hromadu poskytla sál ZŠ Lerchova 65. Zakládající členové byli bydlištěm jak z MČ Brno-střed, tak z MČ Brno-Žabovřesky.
(Podklady pro tento záznam připravil pan Michal Závodský. V prosinci 2011 je doplnil pan Bohumil Bílek, děkujeme.)


městská část

související odkazy

Jis


Aktualizováno: 20. 05. 2019