Internetová encyklopedie dějin Brna

Vznik Občanského sdružení Masarykova čtvrť

Vznik Občanského sdružení Masarykova čtvrť


 • 25. 5. 2001 


 • ulice

  Lerchova

 • místo

  Cyrilometodějské gymnázium


 • charakteristika

  OSMČ je dobrovolnou organizací s cca 100 členy, převážně místními obyvateli.
  Cílem sdružení je péče a zájem o známou brněnskou stejnojmennou čtvrť a její širší okolí (od ulice Úvoz, Hlinky, přes Wilsonův les, horní část Žabovřesk až po Kraví horu). Podporuje zvyšování kvality životního prostředí v nejširším slova smyslu, počínaje zachováním zahradního vilového rázu lokality přes ochranu zdejší cenné architektury i zeleně a životním prostředím konče. V tomto směru se aktivně zúčastňuje správních řízení a veřejnoprávních jednání, komunikuje se státními orgány i samosprávou; stává se prostředníkem mezi nimi a místními obyvateli. Rozvíjí osvětovou, kulturní i publikační činnost a spolupracuje s obdobnými organizacemi v Brně.


 • poznámka

  Sdružení vzniklo z přednášek o Masarykově čtvrti, pro které začátkem roku 2011 poskytlo prostor Cyrilometodějské gymnázium Lerchova 63. Tam byly vysloveny návrhy na založení OS.
  Název, předmět činnosti, sídlo, stanovy, registrace a další podrobnosti byly domlouvány na schůzkách asi 20 zakládajících členů v ZŠ na náměstí Míru 3.
  Pro zakládající valnou hromadu poskytla sál ZŠ Lerchova 65. Zakládající členové byli bydlištěm jak z MČ Brno-střed, tak z MČ Brno-Žabovřesky.
  (Podklady pro tento záznam připravil pan Michal Závodský. V prosinci 2011 je doplnil pan Bohumil Bílek, děkujeme.)


 • městská část

  Brno-střed


 • související odkazy

  mapa


 • autor

  Jis


Aktualizováno: 20. 05. 2019