Internetová encyklopedie dějin Brna

Položení základního kamene ke stavbě nové školy v Kohoutovicích

Položení základního kamene ke stavbě nové školy v Kohoutovicích


 • 6 / 1886 


 • katastr

  Kohoutovice


 • charakteristika

  V červnu roku 1886 byl položen základní kámen na pozemcích zakoupených od rolníků za čtyři sta zlatých. Stavbu řídil zednický mistr František Jelínek ze Žebětína. Nakonec, dne 28. listopadu téhož roku, školní budovu posvětil Jan Komorád, farář ze Žebětína, který během slavnosti pronesl řeč na téma Škola připravuje pro život a pro nebe.
  Dále se chopil slova správce školy František Bašný. Poté zapěl sbor písně Slyš, velký Bože a Modlitbu pod hvězdami. Slavnost byla zakončena provoláním slávy Jeho Veličenstvu císaři a králi, jenž na stavbu školy daroval 200 zlatých.

  Částku 800 zlatých uhradil Zemský školský úřad a celý zbytek z veškerých nákladů 10 tisíc zlatých uhradila obec, která dluh následujících 20 let splácela.


 • prameny, literatura


 • osoby

  František Bašný
  přednesl projev


 • městská část

  Brno-Kohoutovice


 • autor

  MJ


Aktualizováno: 24. 11. 2018