Vydání prvního čísla časopisu „Číšnické Hlasy“

10. 4. 1912


nej...

Brno
první číslo měsíčníku


charakteristika

Číšnictvo sdružené v brněnském „Otakaru“ se usneslo pro vydávání odborného časopisu „Číšnické Hlasy“.
Jednalo se o měsíčník. Roční předplatné činilo 2 K. Redaktorem byl jmenován Jindřich Stiegler.


prameny, literatura

MJ


Aktualizováno: 08. 07. 2018