Zahájení provozu v nové budově německého městského divadla Na hradbách

14. 11. 1882číslo orientační

1


katastr

Město Brnonej...

Evropa
první elektricky osvětlené divadlo v Evropě


charakteristika

Slavnostní otevření nového divadla, prvního divadla v našich zemích osvětleného elektrickými žárovkami, bylo zahájeno ouverturou L. van Beethovena "Weihe des Hauses" (Požehnání domu) a představením dramatu Johanna Wolfganga Goetheho "Egmont".


účastníci

starosta města Brna G. Winterholler a představitelé města, Adolf Frankl, nový - 5. 9. 1882 jmenovaný - ředitel divadla, zástupci stavební firmy Fellner a Hellmer z Vídně a představitelé brněnských německých spolků.


zajímavosti

Divadlo bylo postaveno podle projektu firmy Fellner a Hellmer za 18 měsíců. Elektroinstalaci pak dodala a uvedla do provozu za pomoci svých specialistů na elektroinstalaci společnosti "Société electricque Edison Paris" (vedoucím inženýrem byl Francis Jehl, nar. 6. 9. 1860 v New Yorku, který na instalaci také dohlížel) a "Brückner, Ross a spol." ve Vídni. V interiéru bylo nainstalováno bylo na 1.920 žárovek.Ta poslední byla slavnostně zazděna 31. 10. 1882 spolu s posledním kamenem stavby do základu budovy. Dnes je žárovka vystavena ve skleněné vitríně ve foyer divadla.


poznámka

Protože v té době Brno ještě nemělo městskou elektrárnu, mělo divadlo svou vlastní elektrárnu na dnešní Vlhké ulici, asi 300 m od budovy divadla. V ní byla strojovna se setrvačníkovým kolem, jež měřilo 4 m a zajišťovalo stálý chod čtyř Edisonových dynam, dovezených přímo z Nev Yorku a vážících 4 tuny. Celé zařízení elektrárny s třicetimetrovým komínem zabíralo plochu 250 m².

Otevření německého městského divadla Na hradbách, dnes Mahenova divadla, bylo stanoveno původně už na 5. 11. 1882 večer, ale bylo odloženo, protože k tomuto datu nebyly dokončeny všechny potřebné bezpečnostní zkoušky nového osvětlení a otevření divadla muselo proto ještě několik dnů počkat.události

13. 9. 1911
Příjezd a pobyt T. A. Edisona v Brně


osoby

Gustav Moriz Winterholler
starosta města Brna


stavby

Mahenovo divadlo
Malinovského náměstí 1/571


objekty

Pocta T. A. Edisonovi
sochařská realizace: Malinovského náměstí 0/01


související odkazy

Fl


Aktualizováno: 16. 09. 2022