Etymologické symposion Brno 2011

6. 9. 2011 (6.–8.9.2011)


ulice

místo

Brno


charakteristika

V prostorách PřF MU se konala ve dnech 6.–8. 9. 2011 mezinárodní vědecká konference, kterou uspořádalo etymologické oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR v Brně v rámci oslav 100. výročí založení Kanceláře Slovníku jazyka českého.
Etymologické symposion Brno 2011 s podtitulem Teorie a empirie v slovanské diachronní jazykovědě se konalo pod záštitou předsedy AV ČR prof. Jiřího Drahoše a hejtmana Jihomoravského kraje Michala Haška, zúčastnili se ho vědci z dvanácti evropských zemí.


zajímavosti

V rámci sympozia navštívili jeho účastníci výstavu Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český v Moravské zemské knihovně.


prameny, literatura

článek v odborném periodiku

"Etymologické symposion"


související odkazy

Kal


Aktualizováno: 25. 06. 2018