Založení Divadla Bratrství v Brně-Králově Poli

1900 (ukončení činnosti v roce 1950)katastr

Brno- Královo Pole


místo

hostinec U Černých, U Jiřičků, U Kuchtů-Brněnská ul., U Kulíšků- Rostislavovo náměstí, Semilasso- Palackého třída


charakteristika

V roce 1900 bylo v Brně-Králově Poli založeno Divadlo Bratrství.
V roce 1951 bylo přejmenováno na Dělnické divadlo ZK ROH Královopolské strojírny.


účastníci

Předsedové Bratrství:
- Martin Trávníček
- Jan Juránek
- Alois Beran (1904)
- Martin Pospíšil (1905 a 1910–1911)
- Hynek Prokeš (1907 a 1914–1918)
- Rudolf Gacík (1906)
- Alois Geršl (1909)
- František Sequens (1912)
- Josef Tejkal (1913, 1918–1921 a 1924–1927)
- Adolf Mušek (1922–1923)
- Adolf Bruch (1928–1938)
- Josef Weinstein (1938–1939 a 1949–1941)


zajímavosti

V roce 1911 se stali členy ÚMDOČ.
Z výtěžku podporovali sociálně slabé, přispívali na dělnický podpůrný fond a část odkládali na stavbu Dělnického domu v Králově Poli (později Semilasso).


poznámka

V roce 1913 odešla část členů, založili hudební kroužek Dalibor a Ochotnický kroužek Klicpera. Tato skupina počátkem 1. světové války zase splynula s Bratrstvím.
Také v roce 1925 přešla část členů do Intimního divadla a do divadla Rozkvět.


události

1951
Založení Dělnického divadla v Brně-Králově Poli


osoby

Jaroslav Dufek
herec, člen divadelního spolku Karel Höger
herec, člen divadelního spolku Vladimír Švabík
herec, člen divadelního spolku Josef Veselý
herec, člen divadelního spolku


městská část


Aktualizováno: 09. 07. 2018