Odhalení pamětní desky Franze Gabelsberga (1789-1849), vynálezce stenografické soustavy

8. 10. 1899


ulice

číslo orientační

54


charakteristika

Odhalení pamětní desky na nárožním domě č. 54 dnešní Durďákovy ulice (tehdy od 18. 3. 1895 pojmenované Gabelsbergerově) se konalo za početné účasti veřejnosti.


zajímavosti

Při při této příležitosti byla vydána i pamětní pohlednice s portrétem F. Gabelsbergera v kruhovém medailonu, jeho opisem "Zur Erinnerung an die Enthüllung der Gabelsberger Votivtafel, Brünn am 8. October 1899" a shromážděným davem účastníků před domem.


objekty

F. Gabelsberger
pamětní deska: Durďákova 54/01


městská část

související odkazy

Fl


Aktualizováno: 09. 07. 2018