Oslavy milénia sv. Vojtěcha v Brně

1. 10. 1997 (1.–2.10.1997)


ulice

místo

Katedrála sv. Petra a Pavla a kostely v městě Brně


charakteristika

Na podzim roku 1996 rozhodla Česká biskupská konference v souvislosti se svatovojtěšským miléniem o putování ostatků svatého Vojtěcha po všech českých a moravských diecézích.
Začátkem října 1997 se s nimi mohli setkat brněnští věřící. Ve středu 1. října v podvečer zahájily program oslav v téměř zaplněné brněnské katedrále zpívané nešpory. Následnou mši svatou věnovanou ke cti svatého Vojtěcha celebroval ostravsko-opavský biskup František Lobkowicz, který světcovy ostatky do Brna přivezl.
„Svatý Vojtěch pokračuje ve velkolepé vizitaci, přišel se podívat, jak dnes žijeme. Navštěvuje naše území, aby nás povzbudil ve víře,“ řekl biskup Lobkowicz na začátku bohoslužby. Po mši svaté měli věřící příležitost k individuálnímu uctívání lebky svatého Vojtěcha, spočívajícímu v dotknutí se Bible, uklonění se světcovým ostatkům a v osobní modlitbě. Uctívání prokládaly zpěvy z ekumenické komunity ve francouzském Taizé, zpívané společenstvím ze Zbýšova.
Po jedenadvacáté hodině byly ostatky převezeny do královopolského kostela, z něhož putovaly po dalších brněnských farnostech, ve čtvrtek ráno o půl sedmé se navrátily do katedrály. Do chrámu svatého Jakuba přišlo po čtvrté hodině ranní kolem třicítky věřících. Čas, ve kterém byly ostatky v jejich farnosti, si příslušní kněží rozlosovali.
Ve čtvrtek dopoledne se po mši svaté, sloužené generálním vikářem brněnské diecéze Jiřím Mikuláškem, Brno rozloučilo s ostatky svatého Vojtěcha. Z vikářových rukou je převzal blanenský farář Vladimír Záleský.
„Žil svou víru naplno – jako mladý člověk, řeholník a biskup. Fanatismus je, když prosazujeme pravdu bez lásky. Vojtěch takový nebyl. Nežil pro sebe, ale pro Boha. Uvěřme tomu, že evangelium je návod pro šťastný život,“ řekl při kázání Jiří Mikulášek.


poznámka

Svatý Vojtěch předešel svou velikostí dobu, ve které žil. Představuje jednu z největších osobností, které české země světu daly.


prameny, literatura

události

15. 8. 1997
Výstava „Evropa sv. Vojtěcha“ 31. 5. 1947
Brněnské oslavy 950. výročí mučednické smrti sv. Vojtěchasouvisející odkazy

Ma


Aktualizováno: 27. 06. 2018