Internetová encyklopedie dějin Brna

Zřízení kaple u hřbitova sv. Jakuba

Zřízení kaple u hřbitova sv. Jakuba


 • 30. 11. 1340 


 • ulice

  Jakubské náměstí


 • charakteristika

  Jindřich (Hainczmannus), syn zemřelého brněnského patricije Mikuláše řečeného z Věže u Tišnova, kněz v Brně, činí v nemoci za souhlasu Jakuba, plebána u sv. Jakuba, a rychtáře, konšelů a kmetů města Brna závěť - chce, aby po jeho smrti byla z jeho domu u hřbitova sv. Jakuba zřízena za souhlasu olomouckého biskupa hřbitovní kaple.


 • účastníci

  Jindřich (Hainczmannus), kněz v Brně,
  rychtář a rada města Brna

 • zajímavosti

  V dolní části kaple měla být komora pro márnici, ve vyšší části vlastní kaple. Zbývající část domu a dvorce měli obývati kaplani, kterých bylo tehdy nejméně sedm. Finančně byli zaopatřeni z výnosu vinic a ročního úroku (7 hřiven) z Jindřichových statků před městskými hradbami.

 • poznámka

  Zakladatel kaple si vyhradil právo prvního podání a pověřil tímto svého druha a spoluobročníka Petra z Libštejna, kterému svěřil vykonání závěti. Po odstoupení nebo Petrově smrti bude patřit podací právo plebánu kostela sv. Jakuba a purkmistrovi a konšelům brněnským.


 • prameny, literatura

  zobrazit


 • stavby

  Kostel sv. Jakuba
  Rašínova


 • městská část

  Brno-střed


 • související odkazy

  mapa


 • autor

  Jord


Aktualizováno: 10. 07. 2018