Internetová encyklopedie dějin Brna

Vzpomínkové odpoledne k nedožitým osmdesátinám prof. RNDr. Miloše Zlámala, DrSc.

Vzpomínkové odpoledne k nedožitým osmdesátinám prof. RNDr. Miloše Zlámala, DrSc.


 • 12. 1. 2005 


 • ulice

  Antonínská

 • číslo orientační

  1

 • místo

  Aula Centra VUT


 • charakteristika

  Vzpomínkové odpoledne k nedožitým osmdesátinám Miloše Zlámala. V předsálí byla instalována malá výstava s fotografiemi a oceněními, která Miloš Zlámal za svůj život získal.

  PROGRAM
  14:30
  Zahájení
  Úvodní slovo rektora
  Odborné příspěvky:
  - prof. RNDr. Alexander Ženíšek, DrSc. (Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně): Profesor Zlámal a metoda konečných prvků
  - prof. RNDr. Michal Křížek, DrSc. (Matematický ústav AV ČR: - Superkonvergenční jevy v metodě konečných prvků)

  16:00
  Přestávka

  16:30
  Odborné příspěvky:
  - prof. Ing. Jiří Kratochvíl, DrSc. (Fakulta stavební VUT v Brně): O spolupráci inženýra s matematikem
  - Ing. Libor Holuša, CSc. (Fakulta informatiky MU Brno): O spolupráci programátora s matematikem
  - prof. RNDr. Ivo Marek, DrSc. (Fakulta stavební ČVUT Praha): prof. Zlámal, světový průkopník matematické teorie metody konečných prvků
  Diskuse

  18:00
  Zakončení, přípitek a občerstvení.


 • účastníci

  Jan Vrbka, rektor VUT v Brně


 • prameny, literatura


 • osoby

  Jan Vrbka
  rektor VUT v Brně Miloš Zlámal


 • stavby

  rektorát Vysokého učení technického v Brně
  Antonínská 1/548


 • související odkazy

  mapa


 • autor

  blat


Aktualizováno: 25. 12. 2019