Vzpomínkové odpoledne k nedožitým osmdesátinám prof. RNDr. Miloše Zlámala, DrSc.

12. 1. 2005


ulice

číslo orientační

1


místo

Aula Centra VUT


charakteristika

Vzpomínkové odpoledne k nedožitým osmdesátinám Miloše Zlámala. V předsálí byla instalována malá výstava s fotografiemi a oceněními, která Miloš Zlámal za svůj život získal.

PROGRAM
14:30
Zahájení
Úvodní slovo rektora
Odborné příspěvky:
- prof. RNDr. Alexander Ženíšek, DrSc. (Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně): Profesor Zlámal a metoda konečných prvků
- prof. RNDr. Michal Křížek, DrSc. (Matematický ústav AV ČR: - Superkonvergenční jevy v metodě konečných prvků)

16:00
Přestávka

16:30
Odborné příspěvky:
- prof. Ing. Jiří Kratochvíl, DrSc. (Fakulta stavební VUT v Brně): O spolupráci inženýra s matematikem
- Ing. Libor Holuša, CSc. (Fakulta informatiky MU Brno): O spolupráci programátora s matematikem
- prof. RNDr. Ivo Marek, DrSc. (Fakulta stavební ČVUT Praha): prof. Zlámal, světový průkopník matematické teorie metody konečných prvků
Diskuse

18:00
Zakončení, přípitek a občerstvení.


účastníci

Jan Vrbka, rektor VUT v Brněosoby

Jan Vrbka
rektor VUT v Brně Miloš Zlámalsouvisející odkazy

blat


Aktualizováno: 25. 12. 2019