Internetová encyklopedie dějin Brna

Otevření hrobky Louise Raduita de Souches

Otevření hrobky Louise Raduita de Souches


 • 12. 10. 1936 


 • ulice

  Dra Aloise Rašína (Dr-Alois-Rašín-Gasse)
  dnes Rašínova

 • katastr

  Brno-město

 • místo

  kostel sv. Jakuba


 • charakteristika

  Hrobka L. Raduita de Souches byla poprvé otevřena 12. října 1936.

  Ve farní kronice se o tom píše:
  „Jinak v kryptách nenalezeno nic pamětihodného, ovšem až na hrobku věhlasného obhájce Brna proti Švédům L. Raduita de Souches.
  Hrobka tato objevena 12. října 1936 o 14. hod. za přítomnosti architekta Josefa Poláška, stavitele Bartoše, redaktora Ančíka, zedníků Červinky a Kosíka (první sestupoval dolů p. Červinka, jenž vůbec byl velmi obratný) a faráře svatojakubského. Kronika o ní mluví a tradice označovala místo pod sv. Priskou v malovaném okně za místo hrobky L. Raduita de Souches. Odstranili jsme spodek chórové lavice, jež náhrobní kámen přikrývala, zpytovali železným sochorem ve velikém nánosu písku, blata a prachu terén – a ozval se zvuk pojednou věštící náraz na kámen náhrobní. Jest uťatý a jen 1,10 x 1,05 m. Tímto otvorem ovšem veliká rakev Raduit de Souchesova nemohla býti dobře spuštěna. Stalo se tak z kaple Raduit de Souchesovy, jež dříve u kostela byla a vybočovala do ulice. Později byla zrušena, otvor zazděn a zbyla jen část schodů, jimiž druhdy se do hrobky vstupovalo. Ostatní část sestupu bylo nám konati po žebři.
  L. Raduit de Souches poručil si v testamentě, aby byl dán nejdříve do rakve měděné a tato do rakve dubové. Nalezen však pořad opačný: rakev dubová a vložena do rakve měděné... V rakvi nalezeny zbytky tělesných pozůstatků ve stavu už dosti zetlelém. Vedle rakve de Souchesovy nalezeny zbytky asi dubové rakve, dle všeho jeho manželky...
  Odborník, přednosta Státního památkového úřadu, vyslovil se v tom smyslu, že s rakví de Souchesovou dají se porovnati co do krásy jen rakve z proslulé kapucínské hrobky vídeňské.“


 • prameny, literatura


 • události

  16. 8. 2003
  Slavnostní uložení ostatků Louise Raduita de Souches


 • osoby

  Josef Polášek
  přítomen při otevření hrobky Jean Louis Raduit de Souches
  velitel obrany Brna proti Švédům roku 1645 Antonín Štursa
  jako městský farář u sv. Jakuba se zasloužil o objevení hrobky


 • stavby

  Kostel sv. Jakuba
  Rašínova


 • objekty

  Jean Louis Raduit de Souches
  náhrobek: Rašínova 0/01 L. R. de Souches
  pomník: Špilberk 1 - mezihradbí /02


 • městská část

  Brno-střed


 • autor

  Ma


Aktualizováno: 13. 01. 2020