Otevření hrobky Louise Raduita de Souches

12. 10. 1936katastr

Brno-městocharakteristika

Hrobka L. Raduita de Souches byla poprvé otevřena 12. října 1936.

Ve farní kronice se o tom píše:
„Jinak v kryptách nenalezeno nic pamětihodného, ovšem až na hrobku věhlasného obhájce Brna proti Švédům L. Raduita de Souches.
Hrobka tato objevena 12. října 1936 o 14. hod. za přítomnosti architekta Josefa Poláška, stavitele Bartoše, redaktora Ančíka, zedníků Červinky a Kosíka (první sestupoval dolů p. Červinka, jenž vůbec byl velmi obratný) a faráře svatojakubského. Kronika o ní mluví a tradice označovala místo pod sv. Priskou v malovaném okně za místo hrobky L. Raduita de Souches. Odstranili jsme spodek chórové lavice, jež náhrobní kámen přikrývala, zpytovali železným sochorem ve velikém nánosu písku, blata a prachu terén – a ozval se zvuk pojednou věštící náraz na kámen náhrobní. Jest uťatý a jen 1,10 x 1,05 m. Tímto otvorem ovšem veliká rakev Raduit de Souchesova nemohla býti dobře spuštěna. Stalo se tak z kaple Raduit de Souchesovy, jež dříve u kostela byla a vybočovala do ulice. Později byla zrušena, otvor zazděn a zbyla jen část schodů, jimiž druhdy se do hrobky vstupovalo. Ostatní část sestupu bylo nám konati po žebři.
L. Raduit de Souches poručil si v testamentě, aby byl dán nejdříve do rakve měděné a tato do rakve dubové. Nalezen však pořad opačný: rakev dubová a vložena do rakve měděné... V rakvi nalezeny zbytky tělesných pozůstatků ve stavu už dosti zetlelém. Vedle rakve de Souchesovy nalezeny zbytky asi dubové rakve, dle všeho jeho manželky...
Odborník, přednosta Státního památkového úřadu, vyslovil se v tom smyslu, že s rakví de Souchesovou dají se porovnati co do krásy jen rakve z proslulé kapucínské hrobky vídeňské.“


prameny, literatura

události

16. 8. 2003
Slavnostní uložení ostatků Louise Raduita de Souches


osoby

Josef Polášek
přítomen při otevření hrobky Jean Louis Raduit de Souches
velitel obrany Brna proti Švédům roku 1645 Antonín Štursa
jako městský farář u sv. Jakuba se zasloužil o objevení hrobky


stavby

Kostel sv. Jakuba
Rašínova


objekty

Jean Louis Raduit de Souches
náhrobek: Rašínova 0/01 L. R. de Souches
pomník: Špilberk 1 - mezihradbí /01


městská část

Ma


Aktualizováno: 13. 01. 2020