Internetová encyklopedie dějin Brna

Slavnostní otevření Studijního a informačního centra ((VFU|Veterinární a farmaceutická univerzita)) Brno

Slavnostní otevření Studijního a informačního centra VFU Brno


 • 8. 3. 2012 


 • ulice

  Palackého třída

 • číslo orientační

  1

 • místo

  12.00 hodin


 • charakteristika

  Informační centrum poskytne zázemí pro studium tradičních studijních materiálů, ale umožní i přístup k nejnovějším informačním technologiím. Budou zde děkanáty všech tří fakult FVL, FVHEFaF a jejich studijní oddělení, Ústav cizích jazyků a dějin veterinárního lékařství, knihovna a v suterénu pak univerzitní archiv, včetně badatelny a spisovny.
  U příležitosti slavnostního otevření byly předány pamětní dary.
  Ve stejný den (od 13:30 do 15:30) se konal Den otevřených dveří pro zaměstnance a studenty, kteří tak měli možnost seznámit se s budovou prostřednictvím komentované prohlídky.


 • účastníci

  prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc. MBA, rektor VFU Brno,
  ThDr. Ing. Lukáš Evžen Martinec, OSA, předseda Správní rady VFU Brno,
  Mgr. Daniela Němcová, kvestorka VFU Brno,
  Ing. arch. Petr Stojan, projektant budovy,
  Ing. Eva Bartoňová, MŠMT,
  MVDr. Pavel Bohatec, vrchní ředitel sekce potravinářské výbory ministerstva zemědělství,
  Mgr. Martin Jelínek, vedoucí Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna,
  Ing. Oldřich Štercl, generální ředitel firmy IMOS a.s. (za zhotovitele stavby)


 • obrazy

  img14418.jpg img14417.jpg img14414.jpg img14415.jpg img14416.jpg


 • osoby

  Vladimír Večerek
  rektor VFU Brno


 • městská část

  Brno-Královo Pole


 • související odkazy

  mapa


 • autor

  Zatl


Aktualizováno: 25. 06. 2018

8. 3. 2012 - vstup do nově otevřené budovy Studijního a informačního centra Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. Zdroj: Archiv VFU Brno.