5. sjezd Československé společnosti chirurgické

24. 5. 1947 (24.–26.5.1947)


ulice

číslo orientační

53charakteristika

Celostátní sjezd chirurgů, který se konal v posluchárně chirurgické kliniky LF MU, se zabýval tématem Přehled pokroků chirurgie za posledních deset let ve světovém písemnictví a na základě československých zkušeností.


účastníci

Josef Podlaha, předseda Československé společnosti chirurgické,
Václav Neumann, rektor Masarykovy univerzity,
Josef Podsedník, předseda Ústředního národního výboru města Brna,
Václav Tomášek, děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně


zajímavosti

dne 25. 5. 1947 se konala valná hromada Společnosti


osoby

Václav Neumann
rektor Masarykovy univerzity Josef Podlaha
předseda Československé společnosti chirurgické Josef Podsedník
předseda Ústředního národního výboru města Brna Václav Tomášek
děkan LF MU v Brně


stavby

městská část

související odkazy

Kal


Aktualizováno: 30. 06. 2018