vybudování kaple Nejsvětější Trojice na Špilberku

1693


ulice

Spielberg - Špilberk
(dnes Špilberk)charakteristika

Barokní kapli nechal na vlastní náklady vybudovat tehdejší velitel pevnosti generál Johann Wilhelm hrabě Zinzendorf.
Kaple vznikla přestavbou starší gotické (pravděpodobně rovněž sakrální) prostory v severovýchodním rohu hradního areálu.
Událost připomíná pamětní deska s Zinzendorfovým znakem za vstupem do kaple. Roku 1753 z odkazu barona Trencka v ní zřízen oltářní výklenek s postranním oltářem a kaple znovu vysvěcena. V letech 1940/1941 za německé rekonstrukce hradu k vojenským účelům přebudována na slavnostní síň Wehrmachtu.události

25. 4. 1753
Vysvěcení kaple Nejsvětější Trojice na Špilberkustavby

Hrad a pevnost Špilberk
Špilberk 1/210


městská část

Jiv


Aktualizováno: 25. 12. 2018