Darování knih

29. 6. 1387


místo

Kartouze v Králově Poli


charakteristika

Jiří a celý konvent řádu kartuziánského doznávají, že Jan Czapfel, kněz diecéze olomoucké a kazatel, jim předal a daroval pro spásu své duše a duší svých předků všechny své knihy. Na oplátku mu udělují doživotní zaopatření v jejich domě (při zachování jejich klidu) a slibují mu po čas jeho života stejnou stravu, jakou mají sami.


účastníci

představitelé kartuziánského řádu,
Jan Czapfel, kněz olomoucké diecéze


zajímavosti

Jan Czapfel si vyhradil volné nakládání se svými knihami. Po jeho smrti mohou darované knihy, vyjma Bible, užívati ke studiu kázání kazatelé u sv. Petra a sv. Jakuba v Brně.městská část

Jord


Aktualizováno: 14. 07. 2018