Otevření zrekonstruovaného parku Lužánky

17. 4. 2012


ulice

místo

14.00 hodin, park Lužánky


charakteristika

Rekonstrukce parku o rozloze 19 ha probíhala v několika etapách od počátku 90. let 20. století.
První etapa rekonstrukčních prací začala v roce 1991. Během následujících dvou desetiletí byly upravovány cesty, prořezávány původně zarostlé části parku, vysazovány nové stromy, keře a další rostliny, vznikala jezírka, dětská hřiště i bludiště.
Během poslední 5. etapy, která se týkala západní části parku podél Drobného ulice, zahradníci vytvořili nové cesty, dělníci podél nich postavili lavičky a drobný mobiliář. Nejvýraznější novinkou je bludiště, které přiláká zejména děti.


účastníci

Roman Onderka, primátor Statutárního města Brna.
Ladislav Macek, náměstek primátora Statutárního města Brna,
zástupci společnosti Veřejná zeleň města Brna,
pozvaní hosté a široká veřejnost


zajímavosti

Přehled etap rekonstrukčních prací:
1. etapa:
– plocha od nároží parku u ulice Lidická a Lužánecká

2. etapa:
– plochy podél Lidické a Lužánecké dovnitř parku

3. etapa:
– centrální plocha za střediskem volného času

4. etapa:
- 1. část: plocha podél ulice Pionýrské, dětské hřiště (vyjma dopravního)
- 2. část: plocha na nároží ulic Lidická a Lužánecká, plocha před střediskem volného času a kašna

5. etapa:
- 1. část: plocha podél ulice Drobného, dětské dopravní hřiště, dětské hřiště, vodní prvek – reminiscence toku Ponávka
- 2. část: plocha podél ulice Drobného (komunikace, sadové úpravy, mobiliář), bývalá psí louka (sadové úpravy) a vedlejší plocha (vybudování bludiště), plochy okolo laguny potoka (sadové úpravy), plochy kolem tenisových a volejbalových kurtů.


poznámka

Revitalizace nejstaršího městského parku v České republice stála 55 milionů korun. Poslední etapa vyšla na 16 milionů korun, z toho dotace z evropských fondů činila šest milionů.
Důvodem, proč rekonstrukce trvala dvě desítky let, byl zejména nedostatek finančních prostředků.
Součástí slavnostního otevření bylo i odhalení pamětní desky připomínající poslední (5. etapu) rekonstrukčních prací.


prameny, literatura

události

8. 7. 2013
Výstava Lužánky, park s neopakovatelnou atmosférou


osoby

Roman Onderka
primátor města Brna


stavby

park Lužánky
Lidická 50


městská část

související odkazy

Jis


Aktualizováno: 12. 04. 2019