Internetová encyklopedie dějin Brna

Otevření zrekonstruovaného parku Lužánky

Otevření zrekonstruovaného parku Lužánky


 • 17. 4. 2012 


 • ulice

  Lidická

 • místo

  14.00 hodin, park Lužánky


 • charakteristika

  Rekonstrukce parku o rozloze 19 ha probíhala v několika etapách od počátku 90. let 20. století.
  První etapa rekonstrukčních prací začala v roce 1991. Během následujících dvou desetiletí byly upravovány cesty, prořezávány původně zarostlé části parku, vysazovány nové stromy, keře a další rostliny, vznikala jezírka, dětská hřiště i bludiště.
  Během poslední 5. etapy, která se týkala západní části parku podél Drobného ulice, zahradníci vytvořili nové cesty, dělníci podél nich postavili lavičky a drobný mobiliář. Nejvýraznější novinkou je bludiště, které přiláká zejména děti.


 • účastníci

  Roman Onderka, primátor Statutárního města Brna.
  Ladislav Macek, náměstek primátora Statutárního města Brna,
  zástupci společnosti Veřejná zeleň města Brna,
  pozvaní hosté a široká veřejnost

 • zajímavosti

  Přehled etap rekonstrukčních prací:
  1. etapa:
  – plocha od nároží parku u ulice Lidická a Lužánecká

  2. etapa:
  – plochy podél Lidické a Lužánecké dovnitř parku

  3. etapa:
  – centrální plocha za střediskem volného času

  4. etapa:
  - 1. část: plocha podél ulice Pionýrské, dětské hřiště (vyjma dopravního)
  - 2. část: plocha na nároží ulic Lidická a Lužánecká, plocha před střediskem volného času a kašna

  5. etapa:
  - 1. část: plocha podél ulice Drobného, dětské dopravní hřiště, dětské hřiště, vodní prvek – reminiscence toku Ponávka
  - 2. část: plocha podél ulice Drobného (komunikace, sadové úpravy, mobiliář), bývalá psí louka (sadové úpravy) a vedlejší plocha (vybudování bludiště), plochy okolo laguny potoka (sadové úpravy), plochy kolem tenisových a volejbalových kurtů.

 • poznámka

  Revitalizace nejstaršího městského parku v České republice stála 55 milionů korun. Poslední etapa vyšla na 16 milionů korun, z toho dotace z evropských fondů činila šest milionů.
  Důvodem, proč rekonstrukce trvala dvě desítky let, byl zejména nedostatek finančních prostředků.
  Součástí slavnostního otevření bylo i odhalení pamětní desky připomínající poslední (5. etapu) rekonstrukčních prací.


 • prameny, literatura


 • události

  8. 7. 2013
  Výstava Lužánky, park s neopakovatelnou atmosférou


 • osoby

  Roman Onderka
  primátor města Brna


 • stavby

  park Lužánky
  Lidická 50


 • městská část

  Brno-střed


 • související odkazy

  mapa


 • autor

  Jis


Aktualizováno: 12. 04. 2019