Položení základního kamene sokolovny v Králově Poli

6 / 1914


ulice

katastr

Královo Pole


místo

staveniště sokolovny


charakteristika

Od vzniku sokolské jednoty v roce 1891 se zabývali její členové myšlenkou na stavbu vlastních cvičebních prostor. Shromažďovali finanční prostředky a v roce 1899 založili Družstvo ku zřízení sokolovny.
V roce 1912 bylo rozhodnuto, že sokolovna bude postavena v sousedství nové školy, jejíž žactvo bude v dopoledních hodinách tělocvičnu využívat.
Obecní zastupitelstvo proto poskytlo v roce 1914 na stavbu sokolovny subvenci cca 31 000 korun. V květnu schválilo záměr okresní hejtmanství, v červnu 1914 byl na staveništi slavnostně položen základní kámen budovy a začalo se podle projektu inž. J. Nováka stavět.
Do konce roku 1914 byla dokončena jen hrubá stavba a pak byla stavba přerušena válkou. Na stavbě se začalo opět pracovat až v červnu 1919, dokončena byla na jaře 1920.


zajímavosti

Na přípravách projektu sokolovny se podíleli architekti Ant. Blažek, Emil Králík, Jan Vaněk, Ing. Flora, stavitel Beránek a další. Jejich návrhy však nebyly realizovány z prostorových a úsporných důvodů.
Jako podklad pro definitivní řešení byl přijat projekt dr. Ing. J. Nováka, jemuž bylo svěřeno i vypracování detailních plánů a rozpočtu.


poznámka

(Podklady k tomuto encyklopedickému záznamu připravil pan Ladislav Bartoš, děkujeme.)události

30. 5. 1920
Slavnostní otevření nové sokolovny v Králově Poli 1. 6. 1899
Založení Družstva ke zřízení sokolovny v Králově Poli 13. 12. 1891
Založení sokolské jednoty v Králově Poli


městská část

související odkazy

Jis


Aktualizováno: 08. 07. 2018