Encyklopedie dějin města Brna

Slavnostní otevření nové sokolovny v Králově Poli

Slavnostní otevření nové sokolovny v Králově Poli


 • 30. 5. 1920 


 • ulice

  Srbská

 • číslo orientační

  4

 • katastr

  Královo Pole


 • charakteristika

  Sokolovna se stavěla od léta 1914 podle projektu Ing. J. Nováka. Stavební práce vedli královopolští stavitelé Eduard Grümm a Kristian Dejmek.
  Po přerušení prací válkou se objekt dokončoval od června 1919 za vydatné pomoci vojínů pluku Svobody č. 3 z královopolské "kadetky". Hodnota jejich práce byla vyčíslena na 15 000 korun. Podstatnou měrou přispěla v roce 1920 i královopolská obec subvencí 80 000 korun plus dalších 25 000 korun příspěvek na pořízení cvičebního nářadí.
  K dokončení stavby sokolovny a jejímu otevření vydalo v roce 1920 Družstvo ke stavbě sokolovny tiskem brožuru nazvanou "Pod vlastním krovem", jakousi zprávu o činnosti své i celé jednoty, činnosti, která vyvrcholila dostavbou objektu.


 • zajímavosti

  Oslavy dokončení stavby sokolovny probíhaly po několik dnů.
  V sobotu 29. května večer začaly hudební a pěveckou akademií v sále místního Besedního domu.
  V neděli 30. května dopoledne pokračovaly průvodem sokolstva v krojích i v civilu od Besedního domu k novostavbě sokolovny. Zde se v tělocvičně konalo slavnostní shromáždění členstva a četných hostů (zástupci politické správy, zemského vojenského velitelství a vojenských útvarů, bratrských sokolských jednot, legionářů, městské spořitelny, představitelé škol a nesčetných spolků). Po odeznění pozdravných projevů odevzdal starosta Družstva Boh. Meduna sokolovnu starostovi jednoty K.V. Jaruškovi.
  V následujících dnech bylo provedeno symbolické i provozní přemístění veškerého inventáře do nových prostor, ve čtvrtek 3. června se konala beseda všech tělocvičných odborů a oslavy byly završeny v neděli 6. června, kdy z Brna dorazilo v průvodu na dva tisíce členů Sokola a na volné travnaté ploše dnešního Slovanského náměstí se uskutečnil slet brněnské sokolské župy.

 • poznámka

  (Podklady k tomuto encyklopedickému záznamu připravil pan Ladislav Bartoš, děkujeme.)


 • obrazy

  img14455.jpg img14456.jpg


 • prameny, literatura

  zobrazit "Kronika TJ Sokol Královo Pole (1891–1932)"


 • události

  25. 10. 1936
  Otevření přístavby královopolské sokolovny 6 / 1914
  Položení základního kamene sokolovny v Králově Poli 13. 12. 1891
  Založení sokolské jednoty v Králově Poli


 • městská část

  Brno-Královo Pole


 • související odkazy

  mapa


 • autor

  Jis


Aktualizováno: 22. 10. 2013

Nová sokolovna (fotografie z 20. let). Naskenovanou fotografii z publikace Královo Pole. Nástin vývoje do roku 1925, str. 85 zaslal pan Ladislav Bartoš, děkujeme.