Slavnostní otevření nové sokolovny v Králově Poli

30. 5. 1920


ulice

číslo orientační

4


katastr

Královo Pole


charakteristika

Sokolovna se stavěla od léta 1914 podle projektu Ing. J. Nováka. Stavební práce vedli královopolští stavitelé Eduard Grümm a Kristian Dejmek.
Po přerušení prací válkou se objekt dokončoval od června 1919 za vydatné pomoci vojínů pluku Svobody č. 3 z královopolské "kadetky". Hodnota jejich práce byla vyčíslena na 15 000 korun. Podstatnou měrou přispěla v roce 1920 i královopolská obec subvencí 80 000 korun plus dalších 25 000 korun příspěvek na pořízení cvičebního nářadí.
K dokončení stavby sokolovny a jejímu otevření vydalo v roce 1920 Družstvo ke stavbě sokolovny tiskem brožuru nazvanou "Pod vlastním krovem", jakousi zprávu o činnosti své i celé jednoty, činnosti, která vyvrcholila dostavbou objektu.


zajímavosti

Oslavy dokončení stavby sokolovny probíhaly po několik dnů.
V sobotu 29. května večer začaly hudební a pěveckou akademií v sále místního Besedního domu.
V neděli 30. května dopoledne pokračovaly průvodem sokolstva v krojích i v civilu od Besedního domu k novostavbě sokolovny. Zde se v tělocvičně konalo slavnostní shromáždění členstva a četných hostů (zástupci politické správy, zemského vojenského velitelství a vojenských útvarů, bratrských sokolských jednot, legionářů, městské spořitelny, představitelé škol a nesčetných spolků). Po odeznění pozdravných projevů odevzdal starosta Družstva Boh. Meduna sokolovnu starostovi jednoty K.V. Jaruškovi.
V následujících dnech bylo provedeno symbolické i provozní přemístění veškerého inventáře do nových prostor, ve čtvrtek 3. června se konala beseda všech tělocvičných odborů a oslavy byly završeny v neděli 6. června, kdy z Brna dorazilo v průvodu na dva tisíce členů Sokola a na volné travnaté ploše dnešního Slovanského náměstí se uskutečnil slet brněnské sokolské župy.


poznámka

(Podklady k tomuto encyklopedickému záznamu připravil pan Ladislav Bartoš, děkujeme.)prameny, literatura

události

25. 10. 1936
Otevření přístavby královopolské sokolovny 6/1914
Položení základního kamene sokolovny v Králově Poli 13. 12. 1891
Založení sokolské jednoty v Králově Poli


městská část

související odkazy

Jis


Aktualizováno: 08. 07. 2018