Veřejné cvičení královopolského Sokola na novém cvičišti

8. 6. 1924


ulice

číslo orientační

4


místo

hřiště v areálu sokolovny


charakteristika

V neděli 8. června 1924 zahájil královopolský Sokol svou činnost na novém letním cvičišti u sokolovny veřejným cvičením.
Ve 14 hodin vyšel od sokolovny průvod doprovázený hudbou vlastního trubačského sboru vedeného učitelem Robertem Sklenářem, prošel hlavními ulicemi a vrátil se na cvičiště.
Po úvodním proslovu starosty jednoty a hymnách začalo v 16 hodin veřejné cvičení, na kterém se podílely všechny složky, členstvo, dorost i žactvo.


zajímavosti

Budování cvičiště probíhalo postupně, tak jak se dařilo pronajímat a vykupovat potřebné pozemky. Nejprve byl zakoupen severně od budovy sokolovny menší pozemek a na něm bylo s použitím nádvoří měšťanských škol zřízeno provizorní letní cvičiště společné pro žactvo škol a členy sokolské jednoty.
V roce 1922 byly pronajaty další pozemky a cvičiště bylo rozšířeno. Teprve až se podařilo v roce 1923 všechny potřebné pozemky mezi ulicemi Bulharskou, Srbskou a Smetanovou (dnes Berkovou) vykoupit, bylo možno vybudovat na ploše 5.400 m² definitivní cvičiště s hřištěm, tenisovými kurty, atletickou dráhou (225 m) a hledištěm s 860 sedadly.
Původní návrh cvičiště vypracoval Ing. Josef Novák, jeho konečnou úpravu provedl Ing. Rudolf Kučera, stavební práce řídil stavitel František Bystřický.
(Informace čerpány i z Lidových novin, 1924, 8. června, str. 3 a 10. června str. 3).


poznámka

(Podklady k tomuto encyklopedickému záznamu připravil pan Ladislav Bartoš, děkujeme.)prameny, literatura

události

13. 12. 1891
Založení sokolské jednoty v Králově Poli


městská část

související odkazy

Jis


Aktualizováno: 07. 07. 2018